Thứ hai,  27/06/2022

Đề xuất mở rộng phạm vi thí điểm đấu thầu qua mạng

Nhằm tăng tính minh bạch trong mua sắm công và tinh giản thủ tục hành chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề xuất với Chính phủ mở rộng phạm vi thí điểm đấu thầu qua mạng tại 3 thành phố là TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng.Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đấu thầu qua mạng ngoài việc tiết giảm được chi phí còn góp phần minh bạch quá trình xét duyệt và đấu thầu, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tránh được tình trạng đấu thầu theo chỉ định thầu, chỉ định “ngầm” thiếu sự công khai, minh bạch.Hiện nay, trên địa bàn cả nước mới chỉ có một số cơ quan thí điểm triển khai việc đấu thầu qua mạng như: UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam… Vì vậy, việc mở rộng phạm vi thí điểm đấu thầu qua mạng là việc làm cần thiết, nhằm góp phần xã hội hóa việc đầu thầu qua mạng.Cùng với đề xuất mở rộng phạm vi thí điểm đấu thầu qua mạng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng kiến nghị...

Nhằm tăng tính minh bạch trong mua sắm công và tinh giản thủ tục hành chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề xuất với Chính phủ mở rộng phạm vi thí điểm đấu thầu qua mạng tại 3 thành phố là TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đấu thầu qua mạng ngoài việc tiết giảm được chi phí còn góp phần minh bạch quá trình xét duyệt và đấu thầu, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tránh được tình trạng đấu thầu theo chỉ định thầu, chỉ định “ngầm” thiếu sự công khai, minh bạch.

Hiện nay, trên địa bàn cả nước mới chỉ có một số cơ quan thí điểm triển khai việc đấu thầu qua mạng như: UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam… Vì vậy, việc mở rộng phạm vi thí điểm đấu thầu qua mạng là việc làm cần thiết, nhằm góp phần xã hội hóa việc đầu thầu qua mạng.

Cùng với đề xuất mở rộng phạm vi thí điểm đấu thầu qua mạng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng kiến nghị Chính phủ triển khai các giải pháp nhằm hoàn thiện chức năng của hệ thống đấu thầu trên mạng. Bên cạnh đó, Bộ cũng đưa ra đề xuất về những quy định cụ thể cho công tác này, như: tỷ lệ dự án, gói thầu đấu thầu qua mạng… Ví dụ, cần quy định địa phương phải có khoảng 30% dự án thực hiện đấu thầu qua mạng, tiến tới 40%, hoặc nhiều hơn nữa… trong các năm tiếp theo.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị cần có chế tài xử lý rõ ràng, cụ thể đối với gói thầu quy định đấu thầu qua mạng mà không thực hiện; nếu thực hiện theo cách làm cũ, sẽ không công nhận kết quả trúng thầu… Đối với các cơ quan thí điểm như: UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cần tổ chức đấu thầu qua mạng 100% các gói thầu chào hàng cạnh tranh, tối thiểu 50% các gói thầu đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu mua sắm hàng hóa…

Được biết, chương trình thí điểm đấu thầu qua mạng đã đi vào hoạt động từ tháng 9/2010. Sau gần 3 năm thực hiện thí điểm, đã có gần 60 gói thầu mua sắm công được thực hiện thành công.

Theo Dangcongsan.vn