Chủ nhật,  03/07/2022

Sẽ có 899 doanh nghiệp nhà nước sắp xếp, cổ phần hóa trong giai đoạn 2011 – 2015

Ảnh minh họa (nguồn:M.P)-Bộ Tài chính vừa thông tin về kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015 và các doanh nghiệp thực hiện CPH năm 2012.Bộ Tài chính cho biết, theo tổng hợp báo cáo của 4 bộ, 9 tập đoàn kinh tế, 10 tổng công ty nhà nước và 57 địa phương gửi Bộ Tài chính về kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2015, tổng số doanh nghiệp nhà nước thực hiện các hình thức sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2011 - 2015 là 899 doanh nghiệp. Trong đó, CPH 367 doanh nghiệp; Các hình thức sắp xếp khác (giao, bán, giải thể, phá sản, giữ nguyên là công ty TNHH một thành viên, chuyển thành công ty TNHH 2 thành viên) là 532 doanh nghiệp. Kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2012 là 93 doanh nghiệp. Bộ Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục cập nhật, tổng hợp số liệu báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước để các cơ quan, tổ chức có...

Ảnh minh họa (nguồn:M.P)

Bộ Tài chính vừa thông tin về kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015 và các doanh nghiệp thực hiện CPH năm 2012.

Bộ Tài chính cho biết, theo tổng hợp báo cáo của 4 bộ, 9 tập đoàn kinh tế, 10 tổng công ty nhà nước và 57 địa phương gửi Bộ Tài chính về kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2015, tổng số doanh nghiệp nhà nước thực hiện các hình thức sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2011 – 2015 là 899 doanh nghiệp.

Trong đó, CPH 367 doanh nghiệp; Các hình thức sắp xếp khác (giao, bán, giải thể, phá sản, giữ nguyên là công ty TNHH một thành viên, chuyển thành công ty TNHH 2 thành viên) là 532 doanh nghiệp. Kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2012 là 93 doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục cập nhật, tổng hợp số liệu báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước để các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp, triển khai thực hiện và các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân quan tâm, nắm bắt thông tin.

Theo Dangcongsan.vn