Chủ nhật,  03/07/2022

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

Ảnh minh họa (nguồn: baohaiquan.vn) - Ngày 22/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành Thông tư số 22/2012/TT-NHNN, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Theo đó, Thông tư hướng dẫn việc thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản, bao gồm: cho vay hỗ trợ lãi suất, cho vay áp dụng lãi suất tín dụng đầu tư phát triển…Cũng theo Thông tư, tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện việc cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản theo quy định gồm các ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi chung là NHTM Nhà nước); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là TCTD thực hiện việc...

Ảnh minh họa (nguồn: baohaiquan.vn)

Ngày 22/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký ban hành Thông tư số 22/2012/TT-NHNN, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Theo đó, Thông tư hướng dẫn việc thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản, bao gồm: cho vay hỗ trợ lãi suất, cho vay áp dụng lãi suất tín dụng đầu tư phát triển…

Cũng theo Thông tư, tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện việc cho vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản theo quy định gồm các ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi chung là NHTM Nhà nước); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là TCTD thực hiện việc cho vay áp dụng lãi suất tín dụng đầu tư phát triển nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản theo quy định của Thông tư này.

Đối tượng được vay vốn áp dụng lãi suất tín dụng đầu tư phát triển là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vay vốn để mua máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch; các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản (bao gồm cả kho lạnh trên tàu đánh bắt thủy sản), rau quả, kho tạm trữ cà phê và các dự án đầu tư chế tạo máy móc, thiết bị nông nghiệp nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch.

Ngoài ra, Thông tư cũng hướng dẫn chi tiết về điều kiện được vay hỗ trợ lãi suất và vay theo lãi suất tín dụng đầu tư phát triển, mức cho vay, lãi suất cho vay, trách nhiệm của các NHTM Nhà nước, trách nhiệm của khách hàng vay vốn…

Theo Dangcongsan.vn