Thứ ba,  09/03/2021

Tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ngày 29-6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2012.Sáu tháng đầu năm, ngành nông nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn: Rét kéo dài ở các tỉnh phía bắc, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản; giá các loại nông sản chủ lực liên tục sụt giảm, vốn đầu tư giao muộn và thấp hơn so với nhu cầu. Kết quả, toàn ngành vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng. Tốc độ tăng GDP nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt khoảng 2,8%, cao hơn mức kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,76% so với cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm còn kém; tình trạng phá rừng và cháy rừng diễn ra ở nhiều nơi; chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình sản xuất trong chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm, hiệu quả thấp, chưa tạo được chuyển biến...

Ngày 29-6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2012.

Sáu tháng đầu năm, ngành nông nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn: Rét kéo dài ở các tỉnh phía bắc, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản; giá các loại nông sản chủ lực liên tục sụt giảm, vốn đầu tư giao muộn và thấp hơn so với nhu cầu. Kết quả, toàn ngành vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng. Tốc độ tăng GDP nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt khoảng 2,8%, cao hơn mức kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,76% so với cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm còn kém; tình trạng phá rừng và cháy rừng diễn ra ở nhiều nơi; chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình sản xuất trong chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm, hiệu quả thấp, chưa tạo được chuyển biến trong đời sống nông dân…
Trong sáu tháng cuối năm, toàn ngành tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành, hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch cả năm. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường các mặt hàng nông sản…

Theo Nhandan