Thứ ba,  11/05/2021

Phát triển giao thông nông thôn: Hiệu quả từ phong trào thanh niên tình nguyện

LSO-Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ chung tay phát triển giao thông nông thôn, vì an sinh xã hội, hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ động xây dựng chương trình công tác, trong đó chú trọng các nội dung tình nguyện hướng về cơ sở khu vực nông thôn. Tổ chức các đợt cao điểm dịp ra quân đầu xuân, Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Tháng an toàn giao thông hằng năm…; đồng thời thường xuyên tuyên truyền về vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác tình nguyện vì cộng đồng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bên cạnh đó Đoàn thanh niên còn trực tiếp cùng nhân dân tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng, bảo vệ đường giao thông liên thôn, liên xã; vận động nhân dân hiến đất khi mở rộng đường giao thông liên thôn. Thành lập và duy trì 274 đội thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông và tình nguyện duy tu, bảo dưỡng, mở đường liên thôn. Sau 10 năm triển khai, thực hiện đã xuất hiện...

LSO-Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ chung tay phát triển giao thông nông thôn, vì an sinh xã hội, hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ động xây dựng chương trình công tác, trong đó chú trọng các nội dung tình nguyện hướng về cơ sở khu vực nông thôn. Tổ chức các đợt cao điểm dịp ra quân đầu xuân, Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Tháng an toàn giao thông hằng năm…; đồng thời thường xuyên tuyên truyền về vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác tình nguyện vì cộng đồng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bên cạnh đó Đoàn thanh niên còn trực tiếp cùng nhân dân tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, xây dựng, bảo vệ đường giao thông liên thôn, liên xã; vận động nhân dân hiến đất khi mở rộng đường giao thông liên thôn. Thành lập và duy trì 274 đội thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông và tình nguyện duy tu, bảo dưỡng, mở đường liên thôn. Sau 10 năm triển khai, thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả được dư luận xã hội đánh giá cao.
Tuổi trẻ Lạng Sơn xung kích xây dựng nông thôn mới
Mô hình “Đoạn đường thanh niên tự quản“ xuất phát từ các hoạt động đảm nhận các đoạn đường thanh niên tự quản có kinh phí sự nghiệp giao thông hằng năm phục vụ duy tu, bảo dưỡng hệ thống giao thông của các huyện và các cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã đề xuất với UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo UBND các cấp tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên trực tiếp đảm nhận các công trình thanh niên, trong đó có các đoạn đường “Thanh niên tự quản” gắn với việc hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo dưỡng hàng năm để tổ chức Đoàn gây quỹ hoạt động. Theo đó một số Huyện đoàn đã chủ động đề xuất với UBND huyện triển khai văn bản của UBND tỉnh và đạt hiệu quả khá tích cực. Kết quả hiện nay có trên 130 đoạn đường do Đoàn thanh niên quản lý và gần 20 đoạn đường “Thanh niên tự quản” có kinh phí duy tu bảo dưỡng hàng năm 1,5 triệu đồng/1km; Đoàn thanh niên đảm nhận duy trì các hoạt động san lấp ổ gà, phát quang cây cối, khơi thông rãnh thoát nước, đảm bảo giao thông thuận lợi.
Mô hình mở mới và bê tông hoá đường giao thông nông thôn được tổ chức Đoàn các cấp đặc biệt quan tâm, hằng năm thanh niên làm nòng cốt trong các hoạt động ra quân đầu xuân làm đường giao thông, thuỷ lợi. Nổi bật là trong Tháng thanh niên và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tổ chức Đoàn đã tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền, phối hợp với các ngành, các lực lượng và sinh viên tình nguyện, nhân dân tại địa phương tổ chức làm mới và mở rộng đường giao thông liên thôn. Kết quả, trong 10 năm qua, thanh niên đã trực tiếp và phối hợp mở mới và mở rộng được trên 60 km, nâng cấp nhiều km đường giao thông nông thôn, làm được 9 cây cầu, lắp đặt 58 cống thoát nước. Thực hiện phong trào bê tông hoá đường giao thông nông thôn, các cấp bộ đoàn xung kích cùng với nhân dân ra quân làm đường bê tông nông thôn được trên 30km, thu hút hàng vạn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong đó, riêng tại Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Thuỵ Hùng, đã huy động các nguồn lực để bê tông hoá các tuyến đường nội bộ, đường vào các khu dân cư đạt kết quả tích cực. Tỉnh đoàn, Ban Quản lý dự án đề ra mục tiêu khi hết thời gian thực hiện dự án, 100% tuyến đường vào các khu dân cư và các hộ dân được bê tông hoá. Để thực hiện mục tiêu đó, Tỉnh đoàn phối hợp với UBND huyện đề nghị cấp gần 100 tấn xi măng cho các hộ dân; đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ trên 80m3 cát sỏi; vận động nhân dân đối ứng mua cát sỏi hoặc khai thác tại hệ thống suối của Làng để phục vụ bê tông hoá; huy động ngày công lao động của đoàn viên, thanh niên và nhân dân tiến hành bê tông hoá được gần 2,5 km đường giao thông nội bộ các khu dân cư và vào các hộ dân; 4/5 cụm dân cư của Làng đã hoàn thành bê tông hoá đường nội bộ sạch đẹp; đến nay tỷ lệ đường được bê tông hoá của Làng thanh niên đạt gần 80%, góp phần đổi mới diện mạo của Làng thanh niên lập nghiệp khu vực biên giới. Mô hình “Đường làng xanh – sạch – đẹp” và “Phát quang đường tuần tra biên giới”, các cấp bộ đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện, vệ sinh đường làng ngõ xóm, giữ gìn an toàn và văn hoá giao thông, phát quang, khơi thông rãnh thoát nước 2 bên đường; phối hợp với các đồn biên phòng phát quang, bảo dưỡng các đường tuần tra biên giới, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa bàn, đơn vị. Tỉnh đoàn trực tiếp triển khai 5 mô hình điểm “Làng xã xanh – sạch – đẹp” tại 5 thôn của 2 huyện, hỗ trợ dụng cụ và thiết bị vệ sinh đường làng ngõ xóm, từng bước mang lại hiệu quả tốt.

Những mô hình hiệu quả trên đây sẽ là những kinh nghiệm quan trọng để thanh niên Lạng Sơn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc chung tay hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Hoàng Tùng