Thứ tư,  08/12/2021

Thành phố Lạng Sơn: kinh tế tiếp tục tăng trưởng

Song song với phát triển kinh tế, công tác thu ngân sách được thành phố đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu năm, cấp uỷ, chính quyền thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách, giao dự toán thu, chi ngân sách đến các đơn vị. Chi ngân sách đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Công tác quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng được quan tâm giải quyết. Lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục có bước tiến bộ, tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao, thông tin tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Tham gia các giải thể thao do tỉnh tổ chức đạt nhiều thành tích cao. Quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống của nhân dân tiếp tục ổn định và từng bước được nâng lên. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

LSO-Trong 6 tháng đầu năm 2012, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế – xã hội của thành phố Lạng Sơn tiếp tục phát triển ổn định.
Khách du lịch tham quan mua sắm tại chợ Đông Kinh
Từ đầu năm đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã họp 3 kỳ, Ban Thường vụ họp 9 kỳ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Cùng đó chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và đã đạt được những kết quả khả quan. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2011. Hoạt động thương mại – dịch vụ – du lịch tiếp tục được duy trì và đạt mức tăng trưởng khá. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép được chỉ đạo quyết liệt. Duy trì ổn định hoạt động sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng thực hiện được trên 788 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2011. Trong 6 tháng đầu năm 2012, đã có 47 doanh nghiệp mới thành lập, 268 hộ kinh doanh cá thể được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 786 doanh nghiệp, 15 hợp tác xã và trên 4.000 hộ cá thể đang kinh doanh. Các doanh nghiệp đều chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất, một số doanh nghiệp từng bước giải quyết được khó khăn, sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống của người lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố.
Song song với phát triển kinh tế, công tác thu ngân sách được thành phố đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu năm, cấp uỷ, chính quyền thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách, giao dự toán thu, chi ngân sách đến các đơn vị. Chi ngân sách đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Công tác quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng được quan tâm giải quyết. Lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục có bước tiến bộ, tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao, thông tin tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Tham gia các giải thể thao do tỉnh tổ chức đạt nhiều thành tích cao. Quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống của nhân dân tiếp tục ổn định và từng bước được nâng lên. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…
Sản xuất bánh ngọt ở Công ty TNHH Thành Long, TP Lạng Sơn – Ảnh: Ngọc Hiếu

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng còn một số hạn chế cần khắc phục như: công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong các tầng lớp nhân dân có bước chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao. Việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của một số đơn vị chưa chủ động. Kinh tế có mức tăng trưởng khá nhưng chưa đạt kế hoạch, một số sắc thuế thu đạt thấp. Các loại hình dịch vụ chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc xử lý các công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn chưa quyết liệt. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè họp chợ chưa được xử lý triệt để, vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập. Việc triển khai xây dựng nếp sống văn minh đô thị hiệu quả chưa cao…

Đức Anh