Thứ tư,  08/12/2021

Thu xếp vốn cho các dự án điện cấp bách

Chiều 6-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành, ngân hàng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhằm tổng hợp nhu cầu và phương án xử lý vốn cho các dự án điện cấp bách.Phó Thủ tướng nhấn mạnh tới tính cấp thiết của việc xây dựng, đưa các dự án điện năng phục vụ nhu cầu của phát triển kinh tế - xã hội đất nước; chỉ đạo EVN tích cực làm việc với Ngân hàng Nhà nước cũng như các tổ chức tín dụng để triển khai thu xếp vốn đầu tư cho các dự án điện được giao trong Quy hoạch điện VII, nhất là các dự án nguồn và lưới điện cấp bách. Chính phủ đồng ý một số cơ chế đối với ngân hàng như bảo lãnh vay, thẩm định dự án, vay ngoại tệ, thế chấp vay. Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo EVN triển khai Đề án phát hành trái phiếu trong nước để huy động thêm nguồn lực cho các hạng mục cấp...

Chiều 6-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành, ngân hàng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhằm tổng hợp nhu cầu và phương án xử lý vốn cho các dự án điện cấp bách.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh tới tính cấp thiết của việc xây dựng, đưa các dự án điện năng phục vụ nhu cầu của phát triển kinh tế – xã hội đất nước; chỉ đạo EVN tích cực làm việc với Ngân hàng Nhà nước cũng như các tổ chức tín dụng để triển khai thu xếp vốn đầu tư cho các dự án điện được giao trong Quy hoạch điện VII, nhất là các dự án nguồn và lưới điện cấp bách. Chính phủ đồng ý một số cơ chế đối với ngân hàng như bảo lãnh vay, thẩm định dự án, vay ngoại tệ, thế chấp vay. Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo EVN triển khai Đề án phát hành trái phiếu trong nước để huy động thêm nguồn lực cho các hạng mục cấp thiết.


Theo Nhandan