Thứ bảy,  22/01/2022

Sáu tháng cuối năm phấn đấu đạt mức tăng trưởng tín dụng từ 8 đến 10%

Ngày 7-7, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dự và phát biểu ý kiến. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gửi lẵng hoa và thư chúc mừng.Phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình khẳng định: Hoạt động của hệ thống ngân hàng trong sáu tháng đầu năm đã góp phần quan trọng vào kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Trong thời gian tới hoạt động ngân hàng nổi lên một số thách thức cần tháo gỡ, đó là tăng trưởng tín dụng thấp, hàng tồn kho tăng cao, nhu cầu của thị trường không lớn, doanh nghiệp khó khăn...Trong những tháng cuối năm, NHNN sẽ điều hành lượng tiền cung ứng thông qua các công cụ chính sách tiền tệ phù hợp với diễn biến thị trường và chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm góp phần kiềm chế lạm phát ở...

Ngày 7-7, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dự và phát biểu ý kiến. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gửi lẵng hoa và thư chúc mừng.
Phát biểu ý kiến khai mạc Hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình khẳng định: Hoạt động của hệ thống ngân hàng trong sáu tháng đầu năm đã góp phần quan trọng vào kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Trong thời gian tới hoạt động ngân hàng nổi lên một số thách thức cần tháo gỡ, đó là tăng trưởng tín dụng thấp, hàng tồn kho tăng cao, nhu cầu của thị trường không lớn, doanh nghiệp khó khăn…
Trong những tháng cuối năm, NHNN sẽ điều hành lượng tiền cung ứng thông qua các công cụ chính sách tiền tệ phù hợp với diễn biến thị trường và chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm góp phần kiềm chế lạm phát ở mức 6 đến 8%; tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 14 đến 16%, thặng dư cán cân thanh toán quốc tế hơn ba tỷ USD, góp phần tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý. NHNN theo dõi sát tình hình tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống, phấn đấu trong sáu tháng cuối năm đạt mức tăng trưởng tín dụng từ 8 đến 10%. Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình chỉ đạo toàn ngành nhanh chóng hạ lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp. Sau ngày 15-7, các ngân hàng thương mại phải chỉ đạo các chi nhánh rà soát điều chỉnh lãi suất cho vay với khách hàng cũ xuống dưới 15%/năm. Đối với khoản vay mới, lãi suất cho vay theo mặt bằng lãi suất huy động nhưng bảo đảm chất lượng tín dụng vay.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đánh giá cao tinh thần đồng lòng, quyết tâm của ngành ngân hàng trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thời gian qua, và nhấn mạnh, trong điều kiện sản xuất còn nhiều khó khăn, tăng trưởng tín dụng thấp, thị trường vốn dài hạn chưa phát triển, ngân hàng và các doanh nghiệp phải cùng đồng hành vượt qua khó khăn. Để xử lý vấn đề nợ đề nghị các ngân hàng thương mại đánh giá thực trạng nợ, trong đó có nợ xấu; phân tích nguy cơ từng khoản nợ và có giải pháp khắc phục, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Trong cơ cấu tín dụng, ngoài các lĩnh vực ưu tiên, các ngân hàng cần nghiên cứu mở rộng cho vay tín dụng đối với các lĩnh vực khác để thúc đẩy sản xuất, kể cả đối với tín dụng cho tiêu dùng, tiến dần đến việc điều hành tín dụng ngân hàng theo thị trường. Ngoài ra, ngân hàng cần điều hành linh hoạt tỷ giá, ổn định giá trị tiền đồng Việt Nam, bảo đảm cung cầu và quyền sở hữu vàng của nhân dân.

Theo Nhandan