Thứ năm,  09/12/2021

Trình Chính phủ: Ðề án tái cơ cấu doanh nghiệp ngành giao thông trong tháng 7

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang xây dựng Đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước thuộc bộ giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm hình thành các doanh nghiệp mạnh, có năng lực tài chính để hoạt động và phát triển, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Dự kiến, đề án này sẽ được trình Chính phủ trong tháng 7 này.Tính đến hết tháng 5, số lao động trong ngành phải nghỉ việc hoặc nghỉ luân phiên do thiếu việc làm lên tới gần 18.600 người, các doanh nghiệp nợ BHXH của người lao động 386 tỷ...

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang xây dựng Đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước thuộc bộ giai đoạn 2012 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm hình thành các doanh nghiệp mạnh, có năng lực tài chính để hoạt động và phát triển, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Dự kiến, đề án này sẽ được trình Chính phủ trong tháng 7 này.
Tính đến hết tháng 5, số lao động trong ngành phải nghỉ việc hoặc nghỉ luân phiên do thiếu việc làm lên tới gần 18.600 người, các doanh nghiệp nợ BHXH của người lao động 386 tỷ đồng.

Theo Nhandan