Thứ hai,  18/10/2021

Tăng cường hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào

Chiều 7-7, tại TP Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng CHDCND Lào Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt đã đồng chủ trì Hội nghị hợp tác kinh tế đầu tư Việt Nam - Lào.Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào phát triển tốt đẹp, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tăng cường hợp tác, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư kinh doanh; đã thiết lập được đầu mối trao đổi thông tin, tăng cường công tác quản lý nhà nước, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào về kết quả kinh doanh và các hoạt động an sinh xã hội...Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Lào ngày càng được tập trung, thực hiện...

Chiều 7-7, tại TP Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng CHDCND Lào Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt đã đồng chủ trì Hội nghị hợp tác kinh tế đầu tư Việt Nam – Lào.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào phát triển tốt đẹp, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tăng cường hợp tác, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư kinh doanh; đã thiết lập được đầu mối trao đổi thông tin, tăng cường công tác quản lý nhà nước, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào về kết quả kinh doanh và các hoạt động an sinh xã hội…
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Lào ngày càng được tập trung, thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng phê duyệt, là tiền đề để hai nước thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư, khai thác có hiệu quả, tiềm năng từ hai phía… Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước cần tham mưu cho Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào thúc đẩy các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp hai nước phát triển đầu tư, kinh doanh; duy trì cơ chế đối thoại nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả; đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý đầu tư, thương mại… Chính phủ Lào cần tiếp tục ưu tiên và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh một cách có hiệu quả tại Lào.
Theo Phó Thủ tướng Lào Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt, hình thức hợp tác giữa hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước rất có giá trị, và đề nghị hai bộ cần thường xuyên tổ chức kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý ngay khi những vụ việc mới phát sinh và như thế sẽ ngày một hoàn thiện sự hợp tác một cách toàn diện để cùng nhau phát triển bền vững… Nhân dịp này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước đã công bố quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bộ và tiến hành ký Biên bản hợp tác giữa hai bộ.

Theo Nhandan