Thứ hai,  18/10/2021

Phú Yên : Khánh thành hồ thủy lợi La Bách

Hồ chứa nước La Bách tại huyện miền núi Sông Hinh. - Sáng ngày 8-7, tỉnh Phú Yên tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng hồ chứa nước La Bách tại huyện miền núi Sông Hinh, với tổng kinh phí gần 25 tỉ đồng.Hồ La Bách được xây dựng trên diện tích hơn 91ha, dung tích hữu ích 2,2 triệu m3 nước, gồm các hạng mục chính: Đập đất dài 625m, cao trình đỉnh đập hơn 205m, đập tràn dài 30m với lưu lượng 115m3/giây; hệ thống cống lấy nước và kênh tưới có tổng chiều dài 5.130m.Công trình cung cấp tưới ổn định cho 100ha lúa thổ chuyển sang làm lúa nước 2 vụ và gần 178ha mía và cấp nước sinh hoạt cho 400 nhân khẩu, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số Ê Đê tại thị trấn Hai Riêng và xã Ea-Bia (huyện Sông Hinh), đồng thời cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan du lịch thiên nhiên đô thị miền...

Hồ chứa nước La Bách tại huyện miền núi Sông Hinh.
– Sáng ngày 8-7, tỉnh Phú Yên tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng hồ chứa nước La Bách tại huyện miền núi Sông Hinh, với tổng kinh phí gần 25 tỉ đồng.

Hồ La Bách được xây dựng trên diện tích hơn 91ha, dung tích hữu ích 2,2 triệu m3 nước, gồm các hạng mục chính: Đập đất dài 625m, cao trình đỉnh đập hơn 205m, đập tràn dài 30m với lưu lượng 115m3/giây; hệ thống cống lấy nước và kênh tưới có tổng chiều dài 5.130m.

Công trình cung cấp tưới ổn định cho 100ha lúa thổ chuyển sang làm lúa nước 2 vụ và gần 178ha mía và cấp nước sinh hoạt cho 400 nhân khẩu, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số Ê Đê tại thị trấn Hai Riêng và xã Ea-Bia (huyện Sông Hinh), đồng thời cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan du lịch thiên nhiên đô thị miền núi.

Theo Nhandan