Chủ nhật,  24/10/2021

An Giang: Tiếp tục thu hút các dự án, chương trình viện trợ phi chính phủ

Thời gian qua, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đã triển khai nhiều dự án, chương trình có hiệu quả trên địa bàn An Giang, điều này đã khẳng định tính hiệu quả trong việc huy động nguồn lực tài chính và số lượng người dân được hưởng thụ, đồng thời, các ngành, các cấp địa phương còn được tiếp cận, nâng cao năng lực quản lý, điều hành. Theo đó, giai đoạn 2007-2011, trên địa bàn An Giang có hàng chục Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đến tài trợ dự án và phi dự án, với tổng giá trị giải ngân trên 7,4 triệu USD, tập trung vào một số chương trình, dự án như: Giáo dục – đào tạo, Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, môi trường, phòng – giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp, các vấn đề xã hội… Theo ông Trần Ánh Ngọc, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị An Giang, sự trợ giúp của các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đạt hiệu quả thiết thực, chủ yếu giúp cho người dân bị thiên tai, các hộ ở vùng sâu,...

Thời gian qua, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đã triển khai nhiều dự án, chương trình có hiệu quả trên địa bàn An Giang, điều này đã khẳng định tính hiệu quả trong việc huy động nguồn lực tài chính và số lượng người dân được hưởng thụ, đồng thời, các ngành, các cấp địa phương còn được tiếp cận, nâng cao năng lực quản lý, điều hành.

Theo đó, giai đoạn 2007-2011, trên địa bàn An Giang có hàng chục Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đến tài trợ dự án và phi dự án, với tổng giá trị giải ngân trên 7,4 triệu USD, tập trung vào một số chương trình, dự án như: Giáo dục – đào tạo, Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, môi trường, phòng – giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp, các vấn đề xã hội… Theo ông Trần Ánh Ngọc, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị An Giang, sự trợ giúp của các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đạt hiệu quả thiết thực, chủ yếu giúp cho người dân bị thiên tai, các hộ ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số gặp khó khăn trong cuộc sống, giúp học bổng cho học sinh nghèo… Một số phi dự án giúp người tàn tật, trẻ mồ côi và phòng, chống dịch bệnh, HIV-AIDS, bên cạnh đó, còn có chương trình đi kèm là nâng cao năng lực cho đối tác những người tham gia dự án, nhất là Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… tạo điều kiện để phát triển nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật, trình độ kỹ năng làm việc, giao lưu văn hóa, xã hội.

Ông Đỗ Hải Long, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh An Giang cho biết, hiện tại trên địa bàn có 6/7 dự án của các Tổ chức phi chính phủ đang hoạt động, tổng vốn cấp phép trên 1,7 triệu USD. Với chức năng, nhiệm vụ của ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực các cơ quan, đơn vị hoàn thành các thủ tục đúng theo quy định để sớm tiếp nhận tài trợ từ các tổ chức quốc tế và triển khai thực hiện tại các vùng dự án mang lại hiệu quả cao nhất.

Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang cũng vừa ban hành “Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2016, tầm nhìn đến 2020”, với 33 dự án tập trung vào 6 lĩnh vực chính là nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn; giáo dục và đào tạo; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng – giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; các vấn đề xã hội; văn hóa, thể thao.

Theo Dangcongsan.vn