Thứ năm,  16/09/2021

Vĩnh Phúc: Hơn 2100 doanh nghiệp ngừng hoạt động

Ông Doãn Tuấn An, Phó Cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết, đã có 2115 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh ngừng hoạt động, giải thể, dừng kinh doanh do suy giảm kinh tế.Số DN nói trên chiếm tới 41,7% số lượng DN trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, số doanh nghiệp mới thành lập tính đến hết quý II năm nay chỉ là 273 doanh nghiệp, giảm 30,4% so với cùng kỳ, với số vốn đăng ký 975 tỷ đồng, giảm 48,8%. Tác động tiêu cực từ tình hình suy giảm kinh tế đã ảnh hưởng mạnh tới số thu ngân sách trên địa bàn. Tổng thu ngân sách sáu tháng đầu năm đạt khoảng 6.519 tỷ đồng, giảm 20,7% so với cùng kỳ; tốc độ tăng trưởng đạt mức 4,61% so với cùng kỳ. So với các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vĩnh Phúc có tốc độ tăng trưởng thấp nhất và là lần thấp thứ hai từ khi tái lập tỉnh cho đến nay. Trước những khó khăn do suy giảm kinh tế như vậy, Vĩnh Phúc đã đề xuất nhiều nhóm giải pháp như, đẩy mạnh công...

Ông Doãn Tuấn An, Phó Cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết, đã có 2115 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh ngừng hoạt động, giải thể, dừng kinh doanh do suy giảm kinh tế.

Số DN nói trên chiếm tới 41,7% số lượng DN trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, số doanh nghiệp mới thành lập tính đến hết quý II năm nay chỉ là 273 doanh nghiệp, giảm 30,4% so với cùng kỳ, với số vốn đăng ký 975 tỷ đồng, giảm 48,8%.
Tác động tiêu cực từ tình hình suy giảm kinh tế đã ảnh hưởng mạnh tới số thu ngân sách trên địa bàn. Tổng thu ngân sách sáu tháng đầu năm đạt khoảng 6.519 tỷ đồng, giảm 20,7% so với cùng kỳ; tốc độ tăng trưởng đạt mức 4,61% so với cùng kỳ. So với các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vĩnh Phúc có tốc độ tăng trưởng thấp nhất và là lần thấp thứ hai từ khi tái lập tỉnh cho đến nay.
Trước những khó khăn do suy giảm kinh tế như vậy, Vĩnh Phúc đã đề xuất nhiều nhóm giải pháp như, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phát triển; trợ giúp và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất ô tô, xe máy và ngành công nghiệp hỗ trợ ổn định và phát triển; kịp thời triển khai nhóm giải pháp ưu đãi về thuế, phí của Chính phủ…
Theo Nhandan