Thứ ba,  11/05/2021

Tăng cường tuyên truyền các giải pháp của ngành Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 4313/NHNN-VP ngày 18/7/2012, yêu cầu Giám đốc NHNN các chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các giải pháp của ngành Ngân hàng.Cụ thể, NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình địa phương có hình thức tuyên truyền, đồng thời tăng cường thông tin cho báo chí trung ương về các giải pháp tiền tệ, ngân hàng góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó, NHNN yêu cầu tập trung vào các nội dung tuyên truyền về những giải pháp của các ngân hàng trên địa bàn trong việc đẩy mạnh cho vay đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đặc biệt là đối với các lĩnh vực ưu tiên; Tình hình thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN (áp dụng lãi suất huy động...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 4313/NHNN-VP ngày 18/7/2012, yêu cầu Giám đốc NHNN các chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các giải pháp của ngành Ngân hàng.

Cụ thể, NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình địa phương có hình thức tuyên truyền, đồng thời tăng cường thông tin cho báo chí trung ương về các giải pháp tiền tệ, ngân hàng góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Trong đó, NHNN yêu cầu tập trung vào các nội dung tuyên truyền về những giải pháp của các ngân hàng trên địa bàn trong việc đẩy mạnh cho vay đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đặc biệt là đối với các lĩnh vực ưu tiên; Tình hình thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN (áp dụng lãi suất huy động và cho vay ở mức hợp lý; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vốn vay đối với khách hàng gặp khó khăn; thực hiện giảm lãi suất các khoản nợ vay cũ xuống mức dưới 15% theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN…); Khó khăn của các tổ chức tín dụng trong việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương; nguyên nhân khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận vốn ngân hàng.

Mặt khác, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cần có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực, chủ động tuyên truyền về những cố gắng của các tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Theo Dangcongsan.vn