Thứ sáu,  07/05/2021

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 115,5 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 115,5 tỷ USD (Ảnh: A.N)- Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15/7, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 57,54 tỷ USD; nhập khẩu đạt trên 57,964 tỷ USD. Tính chung, tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của cả nước đến ngày 15/7 đạt trên 115,5 tỷ USD. Như vậy, mức thâm hụt thương mại của Việt Nam từ đầu năm đến giữa tháng này là 423 triệu USD (bằng 0,366% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu), tăng nhanh so với thời điểm cuối tháng 6 vừa qua là 158 triệu USD.Trong nửa đầu tháng 7/2012, Việt Nam thu về thêm 4,22 tỷ USD từ xuất khẩu hàng hóa, trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp 2,33 tỷ USD. Còn nhập khẩu tăng thêm 4,17 tỷ USD, trong đó doanh nghiệp FDI là 2,253 tỷ USD.Tính chung, khối doanh nghiệp FDI, từ đầu năm đến ngày 15/7, có giá trị xuất khẩu hàng hóa là 31,41 tỷ USD và nhập khẩu 31,413 tỷ...

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 115,5 tỷ USD (Ảnh: A.N)

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15/7, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 57,54 tỷ USD; nhập khẩu đạt trên 57,964 tỷ USD. Tính chung, tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của cả nước đến ngày 15/7 đạt trên 115,5 tỷ USD.

Như vậy, mức thâm hụt thương mại của Việt Nam từ đầu năm đến giữa tháng này là 423 triệu USD (bằng 0,366% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu), tăng nhanh so với thời điểm cuối tháng 6 vừa qua là 158 triệu USD.

Trong nửa đầu tháng 7/2012, Việt Nam thu về thêm 4,22 tỷ USD từ xuất khẩu hàng hóa, trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp 2,33 tỷ USD. Còn nhập khẩu tăng thêm 4,17 tỷ USD, trong đó doanh nghiệp FDI là 2,253 tỷ USD.

Tính chung, khối doanh nghiệp FDI, từ đầu năm đến ngày 15/7, có giá trị xuất khẩu hàng hóa là 31,41 tỷ USD và nhập khẩu 31,413 tỷ USD.

Theo Dangcongsan.vn