Thứ sáu,  23/02/2024

Thu ngân sách Hữu Lũng, khó khăn từ doanh nghiệp

Để có thể thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong thời gian tới, Chi cục Thuế huyện đã tập trung tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp nộp đủ số thuế phát sinh và số thuế còn nợ đọng. Trước mắt, Chi cục Thuế và các doanh nghiệp cùng bàn bạc, đưa ra những biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, như: tìm cách giúp doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay ngân hàng, tìm đầu ra và thu hồi nợ xấu cho doanh nghiệp...Đặc biệt, để góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, cán bộ thuế cần rà soát các hộ kinh doanh mới phát sinh, hộ kinh doanh không thường xuyên, quản lý tốt doanh số thực tế kinh doanh để thực hiện thu đúng, đủ các khoản thuế. Đối với các hộ đã kê khai, giám sát chặt chẽ tình hình kinh doanh, chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ và việc thực hiện kê khai nộp thuế, không để tồn đọng thuế.

LSO-Hữu Lũng có hơn 90 doanh nghiệp trên địa bàn, hàng năm, đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 9 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, huyện mới thực hiện được các khoản thu từ phía doanh nghiệp khoảng 2 tỷ đồng. Vì vậy, việc hoàn thành dự toán thu ngân sách của huyện đang là bài toán khó.
Hoạt động khai thác đá ở Công ty Khánh Sơn
Là huyện có tuyến quốc lộ 1A chạy qua, giáp 2 tỉnh: Bắc Giang, Thái Nguyên, nhìn chung có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội. Trong những năm qua, Hữu Lũng luôn là đơn vị thực hiện hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước. Trong đó, nguồn thu chính là từ các doanh nghiệp. Bà Hoàng Minh Hồng, Phó Trưởng Phòng Tài chính huyện Hữu Lũng cho biết: những năm trước đến thời điểm này, thu ngân sách của huyện cơ bản đã gần hoàn thành dự toán. Năm 2012, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc thực hiện thu ngân sách của huyện được đánh giá là khó hoàn thành.
Năm 2012, Hữu Lũng được tỉnh giao thu ngân sách 39.200 triệu đồng, HĐND huyện giao thêm 5.000 triệu đồng, tổng cộng là 44.200 triệu đồng. Tính đến hết tháng 8, huyện thu được trên 25.000 triệu đồng, đạt gần 64% dự toán tỉnh giao, 56% dự toán HĐND huyện giao và tăng 36% so với cùng kỳ 2011. Kết quả tuy cao, nhưng đó là nhờ vào khoản thu hơn 9.000 triệu đồng từ việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện đầu năm, đây là nguồn thu nhất thời không thường xuyên. Để có thể hoàn thành dự toán thu ngân sách trong những tháng cuối năm thì các khoản thu từ phía doanh nghiệp là rất quan trọng. Ông Hà Công Thức, Chi cục trưởng Chi cục Thuế cho biết: những năm trước đây, nguồn thu chính của huyện là từ các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Trong năm 2010, thu từ các doanh nghiệp khai thác khoáng sản được 8.500 triệu đồng, năm 2011 được 9.538 triệu đồng. Nhưng từ đầu năm 2012 đến nay chỉ thu được khoảng hơn 2.000 triệu đồng. Do tình hình chung cả nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, sản phẩm hàng hóa tiêu thụ chậm, hàng tồn kho lớn, doanh thu đạt thấp dẫn đến tình trạng nợ đọng thuế cao. Qua khảo sát mỏ đá của Công ty Hồng Phong, đá khai thác ra không bán được, chất cao như núi, cỏ mọc cả trên đỉnh. Cùng với đó là việc thực hiện theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, một số khoản thu từ doanh nghiệp được miễn, giảm, gia hạn nộp. Đến thời điểm hiện tại, huyện mới thu từ doanh nghiệp Trung ương được 1.860 triệu đồng, đạt 37% so dự toán và doanh nghiệp địa phương là 603 triệu đồng, đạt 15% dự toán.
Để có thể thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong thời gian tới, Chi cục Thuế huyện đã tập trung tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp nộp đủ số thuế phát sinh và số thuế còn nợ đọng. Trước mắt, Chi cục Thuế và các doanh nghiệp cùng bàn bạc, đưa ra những biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, như: tìm cách giúp doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay ngân hàng, tìm đầu ra và thu hồi nợ xấu cho doanh nghiệp…Đặc biệt, để góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, cán bộ thuế cần rà soát các hộ kinh doanh mới phát sinh, hộ kinh doanh không thường xuyên, quản lý tốt doanh số thực tế kinh doanh để thực hiện thu đúng, đủ các khoản thuế. Đối với các hộ đã kê khai, giám sát chặt chẽ tình hình kinh doanh, chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ và việc thực hiện kê khai nộp thuế, không để tồn đọng thuế.

Mai Hoa - Anh Dũng