Chủ nhật,  25/02/2024

An Giang: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,7% so cùng kỳ năm trước

Một làng nghề ở Châu Đốc -An Giang. Ảnh: KV–Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh An Giang đạt trên 19 nghìn tỷ đồng, tăng gần 5,7% so cùng kỳ năm 2011. Trong đó, có rất nhiều ngành tăng trưởng khá.Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2011, ngành công nghiệp khai thác ước đạt 312 tỷ đồng, tăng 6,3%, ngành công nghiệp chế biến ước đạt 19.009 tỷ đồng, tăng 5,4%, ngành sản xuất, phân phối điện, gas đạt khoảng trên 1.400 tỷ đồng, tăng 9%. Ngoài ra, một số sản phẩm khác cũng có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ như: Máy thu hoạch nông nghiệp tăng 101%, thức ăn gia súc tăng 27%, nước đá tăng 12%, đá khai thác các loại tăng 11,8%, điện thương phẩm tăng 11,3%, nước máy ghi thu tăng 10,5%...Bà Mai Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở Công thương An Giang cho biết, để đẩy nhanh hoạt động sản xuất công nghiệp, Sở Công thương đã phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý vùng nguyên liệu, nhất là vùng nguyên liệu...

Một làng nghề ở Châu Đốc -An Giang. Ảnh: KV

–Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh An Giang đạt trên 19 nghìn tỷ đồng, tăng gần 5,7% so cùng kỳ năm 2011. Trong đó, có rất nhiều ngành tăng trưởng khá.

Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2011, ngành công nghiệp khai thác ước đạt 312 tỷ đồng, tăng 6,3%, ngành công nghiệp chế biến ước đạt 19.009 tỷ đồng, tăng 5,4%, ngành sản xuất, phân phối điện, gas đạt khoảng trên 1.400 tỷ đồng, tăng 9%. Ngoài ra, một số sản phẩm khác cũng có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ như: Máy thu hoạch nông nghiệp tăng 101%, thức ăn gia súc tăng 27%, nước đá tăng 12%, đá khai thác các loại tăng 11,8%, điện thương phẩm tăng 11,3%, nước máy ghi thu tăng 10,5%…

Bà Mai Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở Công thương An Giang cho biết, để đẩy nhanh hoạt động sản xuất công nghiệp, Sở Công thương đã phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý vùng nguyên liệu, nhất là vùng nguyên liệu sản xuất các mặt hàng chủ lực của tỉnh như cá tra, lúa, tôm, rau màu, hạn chế việc cạnh tranh mua nguyên liệu bất hợp pháp của các địa phương khác nhằm ổn định nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến; tổ chức và tham gia hội chợ thương mại quảng bá sản phẩm của tỉnh .v.v… Qua đó, góp phần giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nâng cao năng lực sản xuất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp của An Giang phát triển ổn định. Ngoài ra, Sở Công thương An Giang còn phối hợp với các ngành, địa phương liên quan giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư; đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển, sản xuất đạt và vượt kế hoạch năm 2012.

Cùng với phát triển công nghiệp, tỉnh An Giang còn tập trung quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, đặc biệt là các nghề truyền thống. Sở Công thương An Giang đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho tỉnh ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề truyền thống như: Hỗ trợ vốn vay, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu, xây dựng thương hiệu hàng hóa, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế… Bằng các giải pháp sát thực, kịp thời, tỉnh đã tạo điều kiện để ngành tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển, nhất là các làng nghề truyền thống. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, khôi phục và phát triển kinh tế địa phương.

Theo Dangcongsan