Thứ bảy,  24/02/2024

Xây dựng nông thôn mới: Cách làm ở Tân Tiến

Ông Phan Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã cho biết, Tân Tiến có những lợi thế nhất định trong phát triển kinh tế nâng cao đời sống của bà con như xã có chợ trung tâm Áng Mò, có quốc lộ 3B chạy qua giúp hoạt động giao thương tương đối thuận lợi... Tuy vậy, để chương trình xây dựng nông thôn mới thực hiện cơ bản theo kế hoạch lộ trình tỉnh đề ra, rất cần Nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp quốc lộ 3B qua địa bàn và xây dựng một số công trình điện sinh hoạt cho người dân tại khu vực.

LSO-Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Tân Tiến, huyện Tràng Định còn “nợ” 16 tiêu chí, chỉ có 3 tiêu chí đạt là tiêu chí về y tế, hệ thống tổ chức chính trị xã hội trong sạch vững mạnh và tiêu chí về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Dựa trên kết quả rà soát thực trạng nông thôn theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Tân Tiến đã xác định được hướng đi phù hợp cho địa phương mình nhằm triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.
Cầu dân sinh do bà con thôn Bản Châu, xã Tân Tiến tự làm
Tân Tiến là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang dần được hoàn thiện, do vậy, Tân Tiến tập trung huy động mọi nguồn lực triển khai đồng bộ hiệu quả hai nhóm tiêu chí: thứ nhất là phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn; thứ hai là phát triển sản xuất hàng hóa và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả để tăng thu nhập cho người dân. Theo kết quả rà soát hiện trạng kết cấu hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới, hệ thống đường giao thông 10 thôn của xã đi lại được 4 mùa đến đầu năm 2012 mới được khoảng 10km/43km, đạt khoảng 30% tổng chiều dài các tuyến đường thôn bản. Về hệ thống thủy lợi, toàn xã có 35 tuyến mương với tổng chiều dài 96 km, đến đầu năm 2012 mới cứng hóa được 17km và đạt 17,8%. Toàn xã mới có 68,9% số hộ được dùng điện. Để từng bước cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, ngay trong năm 2012, xã tiếp tục huy động sức dân nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Theo đó đã đề nghị huyện cấp 40 tấn xi măng để xây mới một cầu bê tông tại thôn Bản Châu và làm mới gần 1.000m đường bê tông tại thôn Khuổi Kiền. Kết quả, 8 tháng đầu năm 2012, toàn xã đã sử dụng 24 tấn xi măng và bê tông được 500m đường thôn bản ngay trong đợt ra quân đầu xuân. Mới đây xã tiếp tục được huyện phân bổ 20 tấn xi măng, hiện các thôn đang tập trung vật liệu để tổ chức thực hiện. Đối với hệ thống hạ tầng thủy lợi và cấp điện sinh hoạt cho người dân cũng được thực hiện đồng bộ theo hướng cải tạo, nâng cấp theo lộ trình. Tân Tiến có lợi thế về sản xuất nông, lâm nghiệp. Do vậy, xã đã định hình được các vùng sản xuất chuyên canh như: vùng sản xuất lúa nằm dọc theo tuyến quốc lộ 3B gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại; vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, trồng rừng gắn với chăn nuôi gia súc gia cầm tại khu vực các thôn Khuổi Kiền, Khuổi Slỳ, Khuổi Cù, Khuổi Biắp. Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm, công tác trồng rừng đạt kết quả rất khả quan, toàn xã đã trồng được gần 70ha rừng, đạt 168% kế hoạch huyện giao, trong đó có cây quế trồng được 42ha, cây mỡ trồng được 26 ha.
Ông Phan Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã cho biết, Tân Tiến có những lợi thế nhất định trong phát triển kinh tế nâng cao đời sống của bà con như xã có chợ trung tâm Áng Mò, có quốc lộ 3B chạy qua giúp hoạt động giao thương tương đối thuận lợi… Tuy vậy, để chương trình xây dựng nông thôn mới thực hiện cơ bản theo kế hoạch lộ trình tỉnh đề ra, rất cần Nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp quốc lộ 3B qua địa bàn và xây dựng một số công trình điện sinh hoạt cho người dân tại khu vực.

Công Quân