Thứ sáu,  23/02/2024

Nông dân huyện Văn Lãng tích cực phát huy vai trò chủ đạo xây dựng nông thôn

Ông Hoàng Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Lãng cho biết: phát huy những kết quả đã đạt được, Hội Nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác dạy nghề lao động nông thôn. Qua đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nông dân về việc gắn học nghề với việc làm…

LSO-Huyện Văn Lãng hiện có trên 7.200 hội viên nông dân, sinh hoạt tại 20 hội cơ sở xã, thị trấn. Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp hội nông dân huyện đã tập trung tuyên truyền, triển khai sâu rộng chương trình, kế hoạch thực hiện đến toàn thể hội viên, nông dân trên địa bàn. Qua đó đã đạt được những kết quả tích cực trong nhiều hoạt động, bộ mặt nông thôn được đổi mới đáng kể.
Tham quan mô hình kinh tế đồi rừng
ở Tân Mỹ (Văn Lãng) – Ảnh: Khánh Ly
Trong phong trào phát triển kinh tế, trước tiên, các cấp hội nông dân huyện Văn Lãng đã chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân. Tính từ đầu năm 2012 đến nay, các xã, thị trấn trong toàn huyện đã phối hợp với khuyến nông viên tổ chức được 75 lớp tập huấn, thu hút khoảng 3.000 lượt hội viên tham gia. Trong đó, điểm mới là cách gieo xạ bằng giàn kéo tay đã được đưa vào trong các buổi tập huấn. Nhờ đó, người nông dân trên địa bàn đã đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào lao động, sản xuất. Điển hình là việc tập huấn và trồng thử nghiệm lạc phủ nilon trên tổng diện tích 3,6ha của Hội Nông dân xã Tân Mỹ. Cùng với đó, để hội viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế, việc tín chấp với Ngân hàng Chính sách được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Tổng số dư nợ hiện nay của hội là trên 25 tỷ đồng/58 tổ vay vốn, với hơn 1.300 hộ vay. Qua đây, số hộ nghèo giảm đáng kể. Nếu như năm 2010, tỷ lệ này là trên 31% thì sang năm 2011 chỉ còn khoảng 26%.
Không chỉ đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người nông dân mà Hội Nông dân huyện Văn Lãng cũng đã chỉ đạo, khuyến khích các cấp hội cơ sở, hội viên, nông dân phát huy vai trò trong các hoạt động chung. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua đã được hội triển khai đồng bộ, đạt được những kết quả khả quan. Hiện nay, toàn huyện có hơn 1.000 hội viên là đảng viên sinh hoạt tại 215/215 chi hội. Trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cấp hội luôn chủ động phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội cho hội viên và nhân dân địa phương, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ. Từ đầu năm 2012 đến nay, Hội Nông dân các xã, thị trấn huyện Văn Lãng đã tham gia giải quyết khiếu nại trong cộng đồng gần 40 vụ (chủ yếu là về tranh chấp đất đai). Qua thực tế đã giúp cán bộ Hội Nông dân cơ sở nâng cao năng lực công tác, giúp người dân hiểu biết thêm về pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Ngoài ra, hàng năm, các cấp hội nông dân huyện Văn Lãng cũng đều thực hiện tốt việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Năm 2011, có 5.500 hộ hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Sang năm 2012, có 6.000 hộ hội viên đã đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 83% số hộ hội viên.
Ông Hoàng Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Lãng cho biết: phát huy những kết quả đã đạt được, Hội Nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác dạy nghề lao động nông thôn. Qua đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nông dân về việc gắn học nghề với việc làm…

Hoàng Huấn