Thứ sáu,  24/03/2023

Hỗ trợ các hộ dân tái định cư dự án Thủy điện Sơn La hơn 184 tỷ đồng

Tính đến đầu tháng 10-2012, các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu đã hỗ trợ sản xuất cho 10.024 hộ tái định cư (TĐC) trên địa bàn dự án Thủy điện Sơn La với số tiền gần 184,4 tỷ đồng; trong đó tỉnh Sơn La hỗ trợ hơn 129,6 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên hỗ trợ 11,28 tỷ đồng và tỉnh Lai Châu hỗ trợ gần 43,5 tỷ đồng, giúp các hộ TĐC sản xuất nông nghiệp (trồng lúa, ngô, sắn, dong riềng, đậu tương, chè, cà- phê... và chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà...) theo hướng truyền thống như các hộ dân sở...

Tính đến đầu tháng 10-2012, các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu đã hỗ trợ sản xuất cho 10.024 hộ tái định cư (TĐC) trên địa bàn dự án Thủy điện Sơn La với số tiền gần 184,4 tỷ đồng; trong đó tỉnh Sơn La hỗ trợ hơn 129,6 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên hỗ trợ 11,28 tỷ đồng và tỉnh Lai Châu hỗ trợ gần 43,5 tỷ đồng, giúp các hộ TĐC sản xuất nông nghiệp (trồng lúa, ngô, sắn, dong riềng, đậu tương, chè, cà- phê… và chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà…) theo hướng truyền thống như các hộ dân sở tại.

Theo Nhandan