Thứ bảy,  24/02/2024

Kết quả kiểm toán Dự án nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Theo công bố của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tại Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, kết quả kiểm toán đến ngày 30-9-2010 cho thấy, tuy tiến độ thực hiện Dự án còn chậm nhưng khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, vận hành thì Dự án đã đạt được theo các mục tiêu đề ra. Nhà máy đã đáp ứng khoảng 30% nhu cầu sản phẩm xăng dầu trong nước hiện nay, giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu từ thị trường bên ngoài, tạo ra các sản phẩm có giá trị tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên dầu khí...Nhà máy đã và đang vận hành an toàn, ổn định thường xuyên với 100% công suất thiết kế, sản xuất ra các sản phẩm đạt chất lượng. Tính đến cuối tháng 9-2010, Nhà máy đã tiếp nhận 6,4 triệu tấn dầu thô, sản xuất 5,5 triệu tấn sản phẩm đạt chất lượng, bán ra thị trường 5,3 triệu tấn sản phẩm; cùng với Nhà máy sản xuất Polypropylen tạo ra Tổ hợp lọc hóa dầu đầu tiên tại Việt Nam, nâng cao hiệu quả tổng thể của Dự án... Tính từ khi bàn giao...
Theo công bố của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tại Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, kết quả kiểm toán đến ngày 30-9-2010 cho thấy, tuy tiến độ thực hiện Dự án còn chậm nhưng khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, vận hành thì Dự án đã đạt được theo các mục tiêu đề ra. Nhà máy đã đáp ứng khoảng 30% nhu cầu sản phẩm xăng dầu trong nước hiện nay, giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu từ thị trường bên ngoài, tạo ra các sản phẩm có giá trị tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên dầu khí…

Nhà máy đã và đang vận hành an toàn, ổn định thường xuyên với 100% công suất thiết kế, sản xuất ra các sản phẩm đạt chất lượng. Tính đến cuối tháng 9-2010, Nhà máy đã tiếp nhận 6,4 triệu tấn dầu thô, sản xuất 5,5 triệu tấn sản phẩm đạt chất lượng, bán ra thị trường 5,3 triệu tấn sản phẩm; cùng với Nhà máy sản xuất Polypropylen tạo ra Tổ hợp lọc hóa dầu đầu tiên tại Việt Nam, nâng cao hiệu quả tổng thể của Dự án… Tính từ khi bàn giao và đưa vào vận hành, Nhà máy đạt doanh thu 60 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 237 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 10 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, KTNN cũng đã đánh giá công tác quản lý nhà nước của các cấp đối với dự án này.

KTNN kiến nghị Ban quản lý dự án điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo ý kiến kết luận của KTNN; phối hợp với nhà thầu kê khai nộp bổ sung thuế giá trị gia tăng tính trên giá trị chênh lệch (giá trị chi phí khác) của giá trị thiết bị nhập khẩu; phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục, hồ sơ nghiệm thu theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với những khối lượng chưa đủ điều kiện thanh toán của các hạng mục: chi phí đền bù giải phóng mặt bằng khi quyết toán Dự án với tổng số tiền hơn 2,714 tỷ đồng. Hoàn tất hồ sơ xử lý phạt hợp đồng gói thầu EPC 1+4 và 2+3 với giá trị tiền phạt là 16 triệu USD; điều chỉnh giảm chi phí đầu tư của giá trị quyết toán gói thầu EPC 1+4 và 2+3 khi quyết toán toàn bộ Dự án.

Trên cơ sở kết quả kiểm toán, KTNN cũng đề xuất Chính phủ một số kiến nghị cần thiết để bảo đảm sự phù hợp tình hình thực tế và với đặc thù của các dự án có vốn đầu tư lớn, quan trọng của quốc gia.

Theo Nhandan