Thứ hai,  04/12/2023

Tiến độ thu ngân sách Nhà nước chậm so với cùng kỳ một số năm gần đây

Toàn cảnh buổi Họp báo (Ảnh: M.P)-Chiều ngày 11/10 tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Họp báo định kỳ Quý 3/2012 để thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách trong 9 tháng 2012 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước (NSNN) trong những tháng cuối năm 2012. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì buổi Họp báo.Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN ước đạt 498.490 tỷ đồng, bằng 67,3% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, thu nội địa đạt 63,8% dự toán, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2011; thu về dầu thô đạt 99,6% dự toán, tăng 10,5% so với cùng kỳ 2011; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 58,9% dự toán, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2011. Bộ Tài chính nhận định, so với tiến độ thực hiện cùng kỳ một số năm gần đây, số thu NSNN 9 tháng năm nay có chậm hơn, nguyên nhân chủ yếu do tác động không thuận từ những khó khăn,...

Toàn cảnh buổi Họp báo (Ảnh: M.P)

Chiều ngày 11/10 tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Họp báo định kỳ Quý 3/2012 để thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách trong 9 tháng 2012 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước (NSNN) trong những tháng cuối năm 2012. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì buổi Họp báo.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN ước đạt 498.490 tỷ đồng, bằng 67,3% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, thu nội địa đạt 63,8% dự toán, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2011; thu về dầu thô đạt 99,6% dự toán, tăng 10,5% so với cùng kỳ 2011; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 58,9% dự toán, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2011.

Bộ Tài chính nhận định, so với tiến độ thực hiện cùng kỳ một số năm gần đây, số thu NSNN 9 tháng năm nay có chậm hơn, nguyên nhân chủ yếu do tác động không thuận từ những khó khăn, thách thức của nền kinh tế, hoạt động trầm lắng của thị trường tài chính và bất động sản, kết hợp với việc thực hiện các giải pháp ưu đãi thuế để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất – kinh doanh, hỗ trợ thị trường….

Trong khi đó, tổng chi cân đối NSNN ước đạt 643.210 tỷ đồng, bằng 71,2% dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 71,1% dự toán, tăng 5,0% so với cùng kỳ; chi trả nợ và viện trợ ước đạt 74,4% dự toán, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2011; chi phát triển các sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và quản lý hành chính (bao gồm chi cải cách tiền lương) ước đạt 73,3% dự toán, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2011…

Đánh giá kết quả chung, Bộ Tài chính khẳng định, các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính, chi trả nợ, chi cải cách tiền lương và có tính chất tiền lương, an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai vẫn được đảm bảo.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết 9 tháng, vốn đầu tư từ NSNN giải ngân đạt khoảng 71% dự toán, vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đạt khoảng 67% kế hoạch.

Tại buổi Họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế 2012 có nhiều thách thức ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trước bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã thực hiện giãn, giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT), giảm 50% tiền thuê đất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Kết quả, đến nay đã thực hiện gia hạn khoảng 11.000 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng các tháng 4, 5 và 6/2012 cho trên 190.280 doanh nghiệp; giải quyết gia hạn 2.933 tỷ đồng nợ thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoảng 71.630 doanh nghiệp; giải quyết giảm 50% tiền thuê đất năm 2012 cho khoảng 2.425 doanh nghiệp, với số tiền giảm là 250,3 tỷ đồng; giải quyết miễn và hoàn thuế môn bài năm 2012 cho 33.510 hộ đánh bắt hải sản và hộ làm muối, với số tiền khoảng 10 tỷ đồng .

Đáng chú ý, mới đây được sự đồng ý của Chính phủ, Bộ Tài chính tiếp tục gia hạn thêm 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng (GTGT). Theo đó, số thuế GTGT phải nộp của tháng 6 năm 2012 đã được gia hạn nộp đến tháng 01 năm 2013 theo Nghị quyết số 13/NQ-CP nay được tiếp tục gia hạn nộp đến tháng 4 năm 2013.

Tại buổi Họp báo, ông Trần Văn Phu – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế cho biết, tổng số nợ thuế của các doanh nghiệp đến hết tháng 9 bằng khoảng 6,8% tổng thu nội địa (khoảng gần 20 nghìn tỷ đồng). Trong đó, doanh nghiệp nhà nước chiếm khoảng 13% tổng số nợ (khoảng 2.600 tỷ đồng). Bộ Tài chính đang phấn đấu đến cuối năm nay đưa tổng nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu nội địa.

Trong những tháng cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá chặt chẽ, hiệu quả; triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 5/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN những tháng cuối năm 2012.

Theo đó, tiếp tục chỉ đạo điều hành NSNN đảm bảo cân đối thu – chi, đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi tiêu của NSNN; thực hiện tăng tiến độ bổ sung từ ngân sách Trung ương cho các địa phương có khó khăn trong cân đối ngân sách địa phương để đảm bảo các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán năm 2012…

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tiếp tục tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra thuế tại các doanh nghiệp lớn, cửa khẩu quan trọng… để đôn đốc thu kịp thời vào NSNN các khoản thu phát sinh, các khoản truy thu, nộp phạt qua kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán…

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương; phối hợp với Kho bạc Nhà nước tổ chức họp giao ban với các Bộ, ngành và địa phương tiến độ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; đồng thời, đang khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các quy định về việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ…

Theo Dangcongsan.vn