Thứ ba,  21/03/2023

Chi cục Thuế Văn Lãng: Lá cờ đầu thu phí 06

Triển khai quyết liệt Quyết định 06, nguồn thu của Văn Lãng đã tăng cao ở thu phí, đóng góp vào tổng thu ngân sách trên địa bàn. Đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách toàn huyện đã đạt 127 tỷ đồng, vượt 99,1% dự toán tỉnh giao. Đáng quý hơn, Chi cục không để xảy ra thất thoát, mất nguồn thu, đây là đóng góp hiệu quả nhất trong tăng thu ngân sách.

LSO-Sau khi Quyết định 06/2012/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thu nộp phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực biên giới có hiệu lực, Chi cục Thuế Văn Lãng đã tổ chức tốt quản lý thu nộp ngay những ngày đầu, vì vậy đã góp phần chống thất thu, tăng nguồn ngân sách cho tỉnh.
Các doanh nghiệp cập nhật thông tin thu phí tại Cửa khẩu Tân Thanh, Văn Lãng
Cho đến những ngày này, khi việc thu phí theo Quyết định 06 ở Văn Lãng đã dần đi vào ổn định nhưng Phó Chi cục Thuế Văn Lãng Hoàng Mạnh Tuấn vẫn chưa hết lo. Anh tâm sự, so với nhiều huyện trong tỉnh, Văn Lãng có các cửa khẩu thông thương với nước bạn khá thuận tiện như Cốc Nam, Tân Thanh, Na Hình. Cơ sở hạ tầng đảm bảo, kéo theo lượng xe xuất nhập khẩu lớn là tiềm năng tăng thu ngân sách. Thế nhưng nếu không quản lý tốt, không tổ chức thu hợp lý thì kết quả sẽ ngược lại. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến chính sách chung và nặng hơn là thất thu ngân sách.
Xác định tận dụng mọi nguồn thu, thu phí để tái đầu tư cửa khẩu, Chi cục đã triển khai các phương án tổ chức thu hiệu quả nhất. Trên cơ sở thống kê lượng xe ra vào cửa khẩu theo các năm, sau khi bỏ các đội, trạm do huyện lập ra lượng xe hàng xuất nhập khẩu sẽ tăng, Chi cục đã tổ chức các đội thu theo địa bàn. Với đặc thù huyện Văn Lãng gồm 3 cửa khẩu: Cốc Nam, Tân Thanh, Na Hình, Chi cục bố trí tổ thu phí gồm 15 người, chia 3 đội. Lãnh đạo Chi cục chọn cử các cán bộ có kinh nghiệm quản lý, cán bộ thông thạo địa bàn để tiện công tác thu. Một mặt vừa thu theo hồ sơ hàng hóa xuất nhập khẩu, một mặt thực hiện quản lý giám sát thực thu. Để công tác thu tiến hành hiệu quả, ngay những ngày đầu lãnh đạo chi cục đã giám sát trực tiếp số thu, cập nhật theo ngày kết quả thu để có bước điều chỉnh, bố trí sắp xếp cán bộ cho phù hợp. Chi cục phó Hoàng Mạnh Tuấn khẳng định, do bố trí sắp xếp hợp lý nguồn nhân lực nên hiệu quả đã được phát huy tối đa. Tại cửa khẩu Tân Thanh, mặc dù cán bộ cơ bản làm công tác kiêm nhiệm, trong khi đó lượng xe ra vào cửa khẩu lớn, có ngày lên tới trên 300 xe chở hàng xuất nhập khẩu nhưng đơn vị phối hợp với các đơn vị bạn vẫn tổ chức tốt thu phí theo Quyết định 06. Trong quá trình thu vừa đảm bảo thủ tục, vừa phối hợp nhịp nhàng giữa hải quan, kho bạc, bộ đội biên phòng để sắp xếp luồng tuyến ra vào cửa khẩu không bị ách tắc hàng hóa, gây phiền hà cho khách hàng. Đến thời điểm hiện nay, mặc dù việc thu phí đã có hiệu lực trên 5 tháng nhưng vẫn có nhiều doanh nghiệp chưa có thông tin vì trước đó họ chưa mở tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu. Xuất phát từ thực tế đó, các cán bộ thuế vừa làm công tác chuyên môn, vừa giải thích cho các doanh nghiệp hiểu, tạo điều kiện cho khách hàng nộp phí nhanh nhất, nên đã được các doanh nghiệp đồng tình ủng hộ. Anh Nguyễn Văn Chức, lái xe công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Bình An cho biết, nhờ có việc tổ chức thu phí khoa học, nên dù lượng xe đông, lái xe không phải chờ nộp phí, vì vậy tốc độ thông quan luôn được đảm bảo.
Tính từ tháng 5/2012 khi Quyết định 06 có hiệu lực đến nay, Chi cục thuế Văn Lãng đã thu phí đạt trên 85 tỷ đồng. Trong đó Cửa khẩu Tân Thanh đạt gần 41.000 xe, số tiền phí thu được trên 40 tỷ đồng. Cửa khẩu Cốc Nam trên 19.000 xe, số phí thu được trên 44 tỷ đồng. Cửa khẩu Na Hình trên 1.600 xe, số phí thu được trên 1 tỷ đồng. Cùng với thu phí, Đội Tuyên truyền hỗ trợ chính sách thuế của huyện tăng cường tuyên truyền, tháo gỡ khó khăn về chính sách cho doanh nghiệp. Đề xuất vận dụng chế độ thu với các xe nhỏ của nước bạn chở lẻ hàng hóa hợp lý nên đã thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lạng Sơn nói chung và Văn Lãng nói riêng.
Triển khai quyết liệt Quyết định 06, nguồn thu của Văn Lãng đã tăng cao ở thu phí, đóng góp vào tổng thu ngân sách trên địa bàn. Đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách toàn huyện đã đạt 127 tỷ đồng, vượt 99,1% dự toán tỉnh giao. Đáng quý hơn, Chi cục không để xảy ra thất thoát, mất nguồn thu, đây là đóng góp hiệu quả nhất trong tăng thu ngân sách.

Đông Bắc