Thứ bảy,  01/04/2023

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đạt gần 3,27 triệu tấn lúa trong vụ mùa 2012

Ngày 15-10, tại thành phố Đà Lạt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất lúa năm 2012 và triển khai vụ đông xuân năm 2012 - 2013 các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.Vụ mùa năm 2012, mặc dù gặp thời tiết diễn biến bất thường nhưng toàn vùng lại có sản lượng lúa tăng cao nhất trong những năm gần đây, đạt gần 3,27 triệu tấn (tăng 147.904 tấn so với năm 2011).Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương đẩy mạnh thâm canh, chỉ đạo tốt lịch thời vụ, bố trí cơ cấu giống lúa thích hợp từng vùng để sản xuất vụ đông xuân thắng...
Ngày 15-10, tại thành phố Đà Lạt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất lúa năm 2012 và triển khai vụ đông xuân năm 2012 – 2013 các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Vụ mùa năm 2012, mặc dù gặp thời tiết diễn biến bất thường nhưng toàn vùng lại có sản lượng lúa tăng cao nhất trong những năm gần đây, đạt gần 3,27 triệu tấn (tăng 147.904 tấn so với năm 2011).

Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương đẩy mạnh thâm canh, chỉ đạo tốt lịch thời vụ, bố trí cơ cấu giống lúa thích hợp từng vùng để sản xuất vụ đông xuân thắng lợi.

Theo Nhandan