Thứ tư,  28/09/2022

Thu hút đầu tư: Khởi đầu bằng an cư

Có thể khẳng định nhu cầu nhà ở để thu hút đầu tư là một trong những vấn đề quan trọng, tạo bước an cư lạc nghiệp. Đây cũng là một quá trình tạo môi trường thu hút mọi nguồn lực để xây dựng Lạng Sơn phát triển hiện đại.

LSO-Những năm qua, Lạng Sơn đã thực hiện khá tốt về quản lý và phát triển nhà ở từ thành thị đến nông thôn. Cố gắng ấy khiến toàn tỉnh cơ bản giải quyết xong nhà dột nát, ổn định đời sống nhân dân. Tuy nhiên để phát triển dài hơi hơn, góp phần thu hút đầu tư thì xây dựng nhà ở cũng là một phần quan trọng trong thu hút mọi nguồn lực đến với Lạng Sơn.
Khu nhà ở chính sách xã hội đang được xây dựng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
Không phải ngẫu nhiên mà khi thu hút nguồn nhân lực ở các tỉnh phía Nam bao giờ dòng cuối cũng câu: “Đối tượng thu hút được bố trí nhà ở…”. Nói như vậy để thấy đây là một lời hứa an cư với nguồn nhân lực. Nhà ở sẽ là điều kiện khá hấp dẫn với các đối tượng thu hút nhân tài và nhà đầu tư khi mới đến lập nghiệp ở bất kỳ địa phương nào. Phát triển nhà ở gồm có hai nhánh, thứ nhất là xây dựng nhà ở trong dân, điều này có tác dụng rất lớn trong phát triển đô thị, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ chính sách vươn lên. Đây cũng là bước tạo dựng sự an cư, làm lành mạnh môi trường đầu tư, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cũng như các điều kiện khác thực hiện chính sách xã hội. Thứ hai là xây dựng nhà ở theo hướng nhà ở xã hội, nhà cho người có thu nhập thấp, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại, nhà công vụ, nhà ở sinh viên… tạo ra sự phong phú về nhà ở đáp ứng yêu cầu đặt ra của thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng và tăng thu phí từ nhà. Bằng cố gắng nội lực, tính từ khi thực hiện Nghị định 71 ngày 23/6/2010 hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở đến nay, Lạng Sơn đã cơ bản giải quyết tốt vấn đề nhà ở trong dân. Diện tích nhà ở đã đạt 13.266.500 m2, bình quân đạt 18,1 m2 mỗi người. Toàn tỉnh đã hỗ trợ gần 13 ngàn hộ xây dựng nhà với số tiền gần 61 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà ở với ý nghĩa thu hút nhân tài, vật lực nhằm thu hút đầu tư vẫn còn rất hạn chế. Ông Đoàn Thanh Sơn, Trưởng phòng Hợp tác đầu tư, Sở Kế hoạch – Đầu tư khẳng định, hầu hết các doanh nghiệp đến đầu tư đều thiếu mặt bằng, muốn có mặt bằng thì cần giải phóng, thế nhưng rất nhiều điều kiện kèm theo trong đó có nhà ở chưa được đáp ứng nên tiến độ đầu tư rất chậm. Chính vì vậy, vấn đề đầu tư nhà ở hiện nay rất cấp bách. Nhìn thực tế tại các khu công nghiệp, nhà máy hoặc khu vực tập trung đông dân cư chưa có một khu nhà ở tập trung nào được đầu tư xây dựng đúng tiêu chuẩn. Hầu hết công nhân, các nhà đầu tư đến phải tự lo chỗ ở. Những chỗ ở ấy không đảm bảo về tiêu chuẩn diện tích, an ninh chưa tốt đã dẫn đến nhiều hệ lụy ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình đầu tư. Là nơi có khá nhiều hạng mục đầu tư hợp tác với nước ngoài, Khu đô thị Nam Hoàng Đồng 1 đang có bước phát triển khá tốt tuy nhiên, các chuyên gia nước bạn đến với công ty vẫn phải ở tại công ty với điều kiện sinh hoạt còn rất nhiều bất cập.
Ông Chu Vĩnh Đông, kiến trúc sư thiết kế đô thị mong muốn, nếu có nhà thương mại, nhà cho thuê thì ông sẽ yên tâm làm việc lâu dài, không nhất thiết cứ phải đi lại như hiện nay. Bên cạnh đó nhu cầu về nhà ở cho thu hút nhân lực, công nhân các khu công nghiệp rất cao, nhưng thực tế chúng ta vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu nhà ở của họ. Để đi tắt đón đầu, tỉnh đã có nhiều quyết sách xây dựng nhà ở chính sách xã hội phục vụ nhu cầu ở. Đơn cử như việc bỏ một số cụm công nghiệp để hình thành các khu nhà chính sách như ở phường Vĩnh Trại. Theo kế hoạch của tỉnh, từ nay đến năm 2015 sẽ xây dựng 4.550m2 nhà công vụ và 36.000m2 nhà ở sinh viên, đáp ứng một phần nhu cầu nhà ở cho cán bộ thu hút mọi nguồn lực đầu tư. Tuy nhiên, để có bước chuyển đồng bộ không chỉ trông vào ngân sách đầu tư từ tỉnh mà cần xã hội hóa việc xây dựng nhà ở thu hút đầu tư bằng nguồn vốn trong dân, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư…
Có thể khẳng định nhu cầu nhà ở để thu hút đầu tư là một trong những vấn đề quan trọng, tạo bước an cư lạc nghiệp. Đây cũng là một quá trình tạo môi trường thu hút mọi nguồn lực để xây dựng Lạng Sơn phát triển hiện đại.

Đông Bắc