Thứ sáu,  24/03/2023

Ùn ứ hàng tại cảng Nghi Sơn

Chiều 16 và 17-10, tại cổng ra vào cảng PTSC Thanh Hóa thuộc địa bàn Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia xảy ra tình trạng ùn ứ hàng cục bộ. Được biết, đầu tháng 10 năm 2012, Công ty cổ phần cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa tăng giá cước xếp dỡ hàng hóa tại cảng từ 33.800đ/tấn lên mức 45.000đ/tấn.Ngược lại các doanh nghiệp vận tải cho rằng, trong thời gian chưa đầy 10 tháng phía cảng Nghi Sơn đã tăng phí tới ba lần và mức cước mới quá cao.Do không thống nhất được phương án điều chỉnh giá cước xếp dỡ hàng hóa tại cảng giữa Công ty công ty Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa với HTX Vận tải Hợp Lực, Công ty TNHH Vận tải biển Nghi Sơn và Công ty TNHH Tiên Sơn nên dẫn đến việc ùn ứ hàng nêu trên. UBND tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất hướng giải...

Chiều 16 và 17-10, tại cổng ra vào cảng PTSC Thanh Hóa thuộc địa bàn Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia xảy ra tình trạng ùn ứ hàng cục bộ. Được biết, đầu tháng 10 năm 2012, Công ty cổ phần cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa tăng giá cước xếp dỡ hàng hóa tại cảng từ 33.800đ/tấn lên mức 45.000đ/tấn.

Ngược lại các doanh nghiệp vận tải cho rằng, trong thời gian chưa đầy 10 tháng phía cảng Nghi Sơn đã tăng phí tới ba lần và mức cước mới quá cao.

Do không thống nhất được phương án điều chỉnh giá cước xếp dỡ hàng hóa tại cảng giữa Công ty công ty Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa với HTX Vận tải Hợp Lực, Công ty TNHH Vận tải biển Nghi Sơn và Công ty TNHH Tiên Sơn nên dẫn đến việc ùn ứ hàng nêu trên. UBND tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết.

Theo Nhandan