Thứ bảy,  01/10/2022

Nâng cấp chuỗi giá trị thanh long Tiền Giang

Ngày 17/10, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị phổ biến kết quả nghiên cứu về chuỗi giá trị thanh long Tiền Giang thuộc dự án hỗ trợ xuất khẩu trái cây tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhằm tìm giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thanh long và các mặt hàng nông sản. Sau khi nghe báo cáo về phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị, kết quả phân tích chuỗi giá trị thanh long, các đại biểu tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn của các tác nhân trong chuỗi giá trị sản xuất từ nhà vườn, nhà cung cấp đầu vào, các tổ hợp tác, hợp tác xã đến các thương lái, chủ vựa, công ty xuất khẩu. Để thực hiện tốt việc nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm thanh long cũng như nhân rộng chuỗi giá trị đối với các sản phẩm trái cây chủ lực khác của Tiền Giang như: xoài, nhãn, vú sữa.., các đại biểu thống nhất cần thực hiện các nhóm giải pháp chiến lược như: Tăng cường mối liên kết ngang giữa các hộ trồng và liên kết dọc nhằm...

Ngày 17/10, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị phổ biến kết quả nghiên cứu về chuỗi giá trị thanh long Tiền Giang thuộc dự án hỗ trợ xuất khẩu trái cây tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhằm tìm giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thanh long và các mặt hàng nông sản.

Sau khi nghe báo cáo về phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị, kết quả phân tích chuỗi giá trị thanh long, các đại biểu tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn của các tác nhân trong chuỗi giá trị sản xuất từ nhà vườn, nhà cung cấp đầu vào, các tổ hợp tác, hợp tác xã đến các thương lái, chủ vựa, công ty xuất khẩu. Để thực hiện tốt việc nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm thanh long cũng như nhân rộng chuỗi giá trị đối với các sản phẩm trái cây chủ lực khác của Tiền Giang như: xoài, nhãn, vú sữa.., các đại biểu thống nhất cần thực hiện các nhóm giải pháp chiến lược như: Tăng cường mối liên kết ngang giữa các hộ trồng và liên kết dọc nhằm giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, từ đó tăng lợi ích của các tác nhân trong chuỗi, nhất là người sản xuất; việc phát triển sản phẩm nên tập trung vào “chất” hơn là “lượng”; xác định doanh nghiệp đầu tàu và hỗ trợ để kết nối với các nhóm nông dân; tăng cường hỗ trợ khoa học kỹ thuật cho hộ trồng; tăng cường hộ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường đòi hỏi chất lượng cao, để đa dạng hoá thị trường xuất khẩu…

Thanh long được xác định là một trong bảy chủng loại cây ăn trái đặc sản có lợi thế cạnh tranh của tỉnh Tiền Giang, tiếp tục được đầu tư để nâng cao chất lượng và vị thế trên thị trường. Tỉnh hiện có hơn 2.500 ha thanh long, tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Chợ Gạo, với sản lượng hơn 35.000 tấn. Tỉnh đang triển khai đề án mở rộng vùng chuyên canh thanh long lên 5.000 ha vào năm 2015, đồng thời mở rộng vùng trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP phục vụ xuất khẩu.

Theo Dangcongsan.vn