Thứ tư,  28/09/2022

Làm tốt công tác Ðảng gắn với phát triển sản xuất, kinh doanh

Theo dõi quá trình sản xuất clanh-ke tại phòng điều khiển trung tâm, Công ty xi-măng Vicem Hoàng Thạch. Công ty TNHH một thành viên Xi-măng Vicem Hoàng Thạch có 33 đơn vị trực thuộc với tổng số 2.790 CBCNV. Đảng bộ công ty là Đảng bộ cơ sở, được giao một số quyền cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp xi-măng Việt Nam (Vicem), với 32 chi bộ, tổng số 776 đảng viên.Những năm qua, công ty đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao; bảo toàn và phát triển vốn; đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV được cải thiện, việc làm của người lao động ổn định; công tác an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.Gắn công tác đảng với sản xuấtPhó Bí thư Đảng ủy Công ty Xi-măng Vicem Hoàng Thạch Nguyễn Danh Chỉnh cho biết: Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy đối với công ty được thực hiện và phát huy rất tốt. Cán bộ, đảng viên đều là những người có uy tín, nắm giữ các vị...

Theo dõi quá trình sản xuất clanh-ke tại phòng điều khiển trung tâm, Công ty xi-măng Vicem Hoàng Thạch.
Công ty TNHH một thành viên Xi-măng Vicem Hoàng Thạch có 33 đơn vị trực thuộc với tổng số 2.790 CBCNV. Đảng bộ công ty là Đảng bộ cơ sở, được giao một số quyền cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp xi-măng Việt Nam (Vicem), với 32 chi bộ, tổng số 776 đảng viên.

Những năm qua, công ty đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao; bảo toàn và phát triển vốn; đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV được cải thiện, việc làm của người lao động ổn định; công tác an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Gắn công tác đảng với sản xuất

Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Xi-măng Vicem Hoàng Thạch Nguyễn Danh Chỉnh cho biết: Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy đối với công ty được thực hiện và phát huy rất tốt. Cán bộ, đảng viên đều là những người có uy tín, nắm giữ các vị trí lãnh đạo chuyên môn nên hiểu chuyên môn, nhiệm vụ. Hằng năm, công ty kết nạp khoảng 30 đảng viên mới trên tinh thần coi trọng chất lượng hơn số lượng. Nhiều sinh viên mới ra trường về công ty làm việc đều có nguyện vọng được phấn đấu để đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Hằng quý, Đảng ủy công ty ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đảng ủy chú trọng việc triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực ở tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, kinh doanh, giảm tới mức thấp nhất các chi phí trong quản lý, các định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng; thực hiện nghiêm việc mua sắm trang thiết bị công. Năm 2012, dự kiến công ty tiết kiệm được ít nhất 132 tỷ đồng từ các khâu sản xuất, kinh doanh và văn phòng. Hằng năm, có khoảng 50 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận, áp dụng trong sản xuất, làm lợi cho công ty hàng chục tỷ đồng. Đảng ủy công ty còn chỉ đạo các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho CBCNV thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đối với những công việc khó khăn, cần tập trung sự lãnh đạo thì Đảng ủy ra những nghị quyết chuyên đề để bảo đảm sự thống nhất, thông suốt tư tưởng khi triển khai thực hiện.

Công tác xây dựng Đảng bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính của Đảng bộ, thúc đẩy, hướng dẫn các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, công tác của CBCNV đã tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên, phấn khởi, tin tưởng phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ. Đảng bộ công ty đưa ra những nội dung cụ thể vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, nghị quyết của các quý với chủ đề về xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trở thành công việc và hoạt động thường xuyên của các tổ chức đảng, đảng viên.

Phong trào thi đua xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh đã được các cấp ủy tích cực hưởng ứng. Trên cơ sở tiêu chuẩn, quy trình xét chọn tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh do BCH Đảng bộ công ty ban hành, các chi bộ đã đăng ký phấn đấu ngay từ đầu năm. Một số chỉ tiêu phấn đấu đã được các chi bộ xây dựng cụ thể cao hơn năm trước. Sinh hoạt chi bộ bảo đảm tính lãnh đạo, giáo dục và tính chiến đấu. Phong trào có tác dụng thiết thực, không những nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, mà còn góp phần thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy và quy định của công ty và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Nguyên tắc tập trung, dân chủ trong sinh hoạt Đảng được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao. Tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên được phát huy có tác dụng lôi cuốn, thuyết phục quần chúng trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Với những thành tích đã đạt được trên các lĩnh vực, Công ty Xi-măng Vicem Hoàng Thạch được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2011; Đảng bộ công ty được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

T.Ư tặng Bằng khen; được Ban Tuyên giáo T.Ư, Tạp chí Cộng sản, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam bình chọn, tôn vinh là một trong 104 tổ chức đảng xuất sắc, tiêu biểu trong doanh nghiệp lần thứ nhất tháng 8-2011.

Bám sát mục tiêu,nhiệm vụ 2012

Năm 2012 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa XI) về tái cấu trúc DNNN; dây chuyền Hoàng Thạch 1 và Hoàng Thạch 2 sau nhiều năm hoạt động đã xuống cấp, tuy đã được cải tạo nâng cấp song vẫn còn tiềm ẩn những sự cố khó lường; dây chuyền Hoàng Thạch 3, một số thiết bị chính cần thay thế, sửa chữa; việc cung cấp điện, than hạn chế sẽ gây áp lực lớn cho sản xuất…

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ nêu trên, Đảng bộ tập trung lãnh đạo: Thực hiện tốt các biện pháp công nghệ, bảo đảm đồng nhất và ổn định chất lượng phối liệu của ba dây chuyền; duy trì hoạt động dài ngày, năng suất cao của các máy móc, thiết bị chính; sản xuất clanh-ke mác cao, phấn đấu đạt tỷ lệ pha phụ gia hơn 26% (quy khô) đối với xi-măng PCB-30, hơn 18% đối với xi-măng PCB-40; thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008, giữ vững uy tín, chất lượng, mầu sắc của xi-măng Hoàng Thạch trên thị trường. Xác định, khoa học – kỹ thuật đóng vai trò then chốt đối với sản xuất, cho nên Đảng ủy công ty tập trung chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng các đề tài khoa học – kỹ thuật vào sản xuất để bảo đảm chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí đầu vào: sản xuất clanh-ke mác cao; tăng tỷ lệ pha phụ gia hoạt tính cho xi-măng; xuất, nhập vật tư hàng hóa bằng cân điện tử; sử dụng than có nhiệt lượng thấp, sử dụng tro bay, xít than…; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng; chú ý công tác sửa chữa nhanh sự cố để sớm đưa các thiết bị trở lại hoạt động.

Trong tình hình khó khăn chung về tiêu thụ trên thị trường hiện nay, Đảng ủy công ty tập trung chỉ đạo nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu xi-măng tiêu thụ trên thị trường miền bắc tăng hơn 6% so năm 2011, xi-măng cho các trạm trộn tăng hơn 5%. Củng cố, giữ vững thị phần các thị trường tiêu thụ xi-măng, đặc biệt là thị trường truyền thống; quan tâm thị trường cốt lõi, phát triển thị trường mới; tuyên truyền, quảng bá thương hiệu sản phẩm, tiếp thị, khuyến mại, quan tâm chăm sóc khách hàng, trực tiếp là các đại lý bán xi-măng cho công ty, nhất là các đại lý cấp 2. Chủ động phương án xuất khẩu xi-măng và clanh-ke khi có yêu cầu; tăng cường việc gia công xi-măng tại các địa bàn, tận dụng cao nhất thời cơ, nắm chắc diễn biến của thị trường để có các biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Tiếp tục triển khai Dự án trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải lò nung công suất 6,45MW, dự án nâng cao năng suất lò nung số 2 thêm 15%, cải tạo và nâng công suất lò nung số 1; thi công bãi chứa clanh-ke Núi Trường và mở rộng xưởng xe máy trong quý I, khởi công nhà thi đấu thể thao vào quý II-2013; tăng cường công tác kiểm tra an toàn-vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng; thực hiện tốt hệ thống quản lý môi trường ISO 14001-2008. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực ở tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, phấn đấu giảm 5% giá thành, giảm 5% chi phí sửa chữa so ngân sách được duyệt; tăng phần tự làm 10%, tăng lượng sử dụng nước tự sản xuất lên hơn 55%; giảm tới mức thấp nhất các chi phí quản lý, tích cực xử lý lượng hàng tồn kho, giảm lượng clanh-ke trên bãi xuống dưới mức 100 nghìn tấn đến hết quý III-2012.

Đối với công tác xây dựng Đảng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ công ty đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp tình hình, bảo đảm công ty phát triển bền vững; phát huy tốt vai trò tham mưu của các phòng, ban chức năng, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, bộ phận để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2012. Tuyên truyền, vận động CBCNV tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ 9. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên đến các chi bộ và toàn thể đảng viên. Tổ chức hội nghị thông tin một số tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Năm 2012 là năm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

Triển khai hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành công việc và hoạt động thường xuyên của các tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có trách nhiệm đối với công việc được giao. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt hiệu quả cao hơn, phấn đấu Đảng bộ công ty được Ban Thường vụ Đảng ủy Vicem, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tặng Bằng khen, không có chi bộ yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt hơn 85%; duy trì các chế độ sinh hoạt nền nếp, nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ được tiến hành đồng bộ, phù hợp sự phát triển của công ty và ngành xi-măng. Đảng bộ công ty cũng rất quan tâm công tác đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh; động viên đoàn viên, hội viên thi đua lao động sản xuất; triển khai và thực hiện hiệu quả các chương trình công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Giáo dục, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên hiểu biết sâu sắc hơn quyền lợi đi đôi trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của công ty.

Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy, năm 2012, tập thể CBCNV Công ty Vicem Hoàng Thạch nỗ lực phấn đấu sản lượng clanh-ke đạt 3,075 triệu tấn; sản phẩm tiêu thụ đạt 4,225 triệu tấn; sản xuất và tiêu thụ 11 nghìn tấn vật liệu chịu lửa; doanh thu đạt hơn 5.000 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 415 tỷ đồng, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV.

Theo Nhandan