Thứ tư,  28/09/2022

Công bố Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo công bố Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Hội thảo Công bố Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (Ảnh: mpi.gov.vn)Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho biết, ngày 25 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1393/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược nhằm mục tiêu tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa các ngành hiện có và khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên với giá trị gia tăng cao. Nghiên cứu, ứng dụng ngày càng rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng lối sống thân thiện...

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo công bố Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

Hội thảo Công bố Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (Ảnh: mpi.gov.vn)

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho biết, ngày 25 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1393/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược nhằm mục tiêu tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa các ngành hiện có và khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên với giá trị gia tăng cao. Nghiên cứu, ứng dụng ngày càng rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường thông qua tạo nhiều việc làm từ các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ xanh, đầu tư vào vốn tự nhiên, phát triển hạ tầng xanh.

Để thực hiện các mục tiêu trên, lộ trình thực hiện thời kỳ 2011-2012 và tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam cần thực hiện nhiệm vụ chiến lược đó là: giai đoạn 2011 – 2020 Việt Nam sẽ thực hiện giảm cường độ phát thải nhà kính 8 -10% so với năm 2010, giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP 1 – 1,5% mỗi năm; giảm lượng phát thải khí nhà kính trong các hoạt động năng lượng từ 10% đến 20% so với phương án phát triển bình thường.

Việt Nam cũng định hướng đến năm 2030 sẽ giảm mức phát thải khí nhà kính mỗi năm ít nhất 1,5 – 2%, giảm lượng phát thải khí nhà kính trong các hoạt động năng lượng từ 20% đến 30% so với phương án phát triển bình thường. Định hướng đến năm 2050 sẽ giảm mức phát thải khí nhà kính mỗi năm từ 1,5-2%.

Ngoài nhiệm vụ giảm cường độ phái thải khí nhà kính, một trong những nhiệm vụ chiến lược khác cũng được nhắc tới trong chiến lược về tăng trưởng xanh đó là xanh hóa sản xuất và xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa cho biết, Chiến lược này thể hiện sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, và phát triển bền vững nền kinh tế. Bà Kwakwa cũng cho rằng, WB cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam các dự án để phát triển chính sách tốt nhất nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam.

Theo Dangcongsan.vn