Thứ tư,  28/09/2022

Hòa Lạc: Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc

Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế, công tác xây dựng đảng và kết nạp đảng viên mới luôn được Đảng bộ xã đặc biệt quan tâm. Trong năm 2011, đảng bộ kết nạp được 6 đảng viên mới, từ đầu năm 2012 đến nay kết nạp được 4 đảng viên, giới thiệu được 3 quần chúng ưu tú bồi dưỡng lớp nhận thức về đảng. Với những nỗ lực trong công tác xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng, trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ không còn chi bộ phải sinh hoạt ghép; đã xóa thôn trắng không có đảng viên. Hàng năm, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều đạt từ 13% đến 15%; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có chi bộ yếu kém và đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là động lực để Đảng bộ xã Hòa Lạc tiếp tục hoàn thành tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tiếp theo.

LSO-Xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng có 1.020 hộ, 4.500 nhân khẩu tập trung sinh sống ở 12 thôn bản. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Lạc nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, nhờ đó bộ mặt nông thôn đang từng ngày đổi mới.
Người dân thôn Thủy Sản, xã Hòa Lạc phát triển chăn nuôi
Đảng bộ xã Hòa Lạc huyện Hữu Lũng có 101 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ, gồm 1 chi bộ cơ quan, 2 chi bộ trường học và các chi bộ thôn bản. Ông Lục Văn Trỏ, Bí thư đảng ủy xã cho biết: thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã có những chương trình, hành động cụ thể nhằm đưa cuộc vận động vào thực tiễn đời sống. Cụ thể: Đảng bộ đã tổ chức học tập, tuyên truyền về nội dung cuộc vận động cho trên 90% đảng viên và quần chúng nhân dân. Gắn cuộc vận động vào thực hiện phong trào phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chi bộ vững mạnh, thôn văn hóa, gia đình văn hóa, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, nhận thức của quần chúng, nhất là đội ngũ cán bộ cấp xã và đảng viên có nhiều chuyển biến tiến bộ, diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi tích cực, cơ sở vật chất hạ tầng, đường giao thông nông thôn đã có 6/12 thôn được bê tông hóa, 80% tỉ lệ hộ được sử dụng nước sạch sinh hoạt, 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 98,2%. Công tác y tế, dân số, văn hóa thể thao được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,1%.
Ông Trịnh Văn Trọng, đảng viên thôn Thủy Sản cho biết: thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, là một đảng viên, ông luôn ý thức được phải gương mẫu, tham gia chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó ông còn cùng với gia đình tham gia phát triển kinh tế với mô hình chăn nuôi lợn nái và lợn thịt, kết hợp đào ao thả cá, thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng. Hiện nay, phong trào phát triển kinh tế đã lan tỏa rộng khắp trong toàn xã, nhiều hộ thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.
Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế, công tác xây dựng đảng và kết nạp đảng viên mới luôn được Đảng bộ xã đặc biệt quan tâm. Trong năm 2011, đảng bộ kết nạp được 6 đảng viên mới, từ đầu năm 2012 đến nay kết nạp được 4 đảng viên, giới thiệu được 3 quần chúng ưu tú bồi dưỡng lớp nhận thức về đảng. Với những nỗ lực trong công tác xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng, trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ không còn chi bộ phải sinh hoạt ghép; đã xóa thôn trắng không có đảng viên. Hàng năm, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều đạt từ 13% đến 15%; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có chi bộ yếu kém và đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là động lực để Đảng bộ xã Hòa Lạc tiếp tục hoàn thành tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tiếp theo.

Đỗ Hoạt