Thứ hai,  26/09/2022

Cho vay những lĩnh vực ưu tiên: tín hiệu vui

Với nguồn vốn cho vay đó, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh đang dần được tháo gỡ. Trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn rà soát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính và khả năng trả nợ của các khách hàng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Cùng với đó, chủ động thu hồi nợ xấu, tiếp tục thực hiện mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, ưu tiên cho vay nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ.

LSO-Tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị, thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách tiền tệ và chỉ đạo hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo hướng tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên. Kết quả cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trong quý III năm 2012 đã có những tín hiệu rất tích cực, tạo đà cho kinh tế của tỉnh hồi phục, vươn lên sau những khó khăn, thử thách.
Khách hàng giao dịch ở Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã quán triệt kịp thời các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/01/2012, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ, Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 12/3/2012 và các thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về điều chỉnh giảm lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam. Gần đây nhất, ngày 13/6/2012, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh tổ chức cuộc họp với các ngân hàng trên địa bàn về triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm quán triệt việc thực hiện lãi suất trần huy động và giảm lãi suất cho vay. Tháng 8/2012, UBND tỉnh thành lập Tổ công tác nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác tín dụng của các ngân hàng và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp… Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các ngân hàng thương mại đã chấp hành nghiêm túc các mức trần lãi suất huy động, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, gia hạn nợ đối với các khoản nợ cũ, giảm lãi suất cho vay các hợp đồng tín dụng xuống mức lãi suất cho vay hiện hành. Đồng thời, các ngân hàng thương mại chủ động cân đối nguồn vốn, xem xét ưu tiên đầu tư tín dụng đối với các dự án trọng tâm, trọng điểm, khả thi; tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên như hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa… Hiện, các ngân hàng thương mại toàn tỉnh đã cơ bản giảm lãi suất cho vay các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp, xuất khẩu xuống mức 15%/năm, phổ biến cho vay ở mức 12-14%/năm, một số lĩnh vực ưu tiên áp dụng lãi suất cho vay 11%/năm.
Bà Trương Thu Hòa, Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp và kiểm soát nội bộ, Ngân hàng Nhà nước tỉnh cho biết: Trong quý III, dư nợ cho vay doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tăng khá, đạt 5.182 tỷ đồng, chiếm 56,6% tổng dư nợ toàn địa bàn, tăng 566 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2011, với 661 doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng với ngân hàng. Chỉ so với tháng 8/2012, dư nợ cho vay doanh nghiệp đã tăng 93 tỷ đồng, tăng 17 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng. Trong thực hiện cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh còn có văn bản chỉ đạo các ngân hàng quan tâm cho vay các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, lồng ghép chương trình của Chính phủ như làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, phát triển nông nghiệp, nông thôn… Dư nợ cho vay theo Thông tư số 14/2010/TT-NHNN tăng đáng kể, tính đến hết tháng 9/2012, dư nợ đạt 2.303 tỷ đồng, tăng 789 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2011, tăng 426 tỷ đồng (22,7%) so với thời điểm 31/12/ 2011, trong đó cho vay phi sản xuất nông, lâm nghiệp là 941 tỷ đồng, chiếm 40,9%, cho vay phát triển ngành nghề nông thôn là 332,2 tỷ đồng, với các đối tượng vay chủ yếu là hộ gia đình và hộ kinh doanh cá thể, chiếm 77,3%.
Với nguồn vốn cho vay đó, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh đang dần được tháo gỡ. Trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn rà soát, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính và khả năng trả nợ của các khách hàng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Cùng với đó, chủ động thu hồi nợ xấu, tiếp tục thực hiện mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, ưu tiên cho vay nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ.

Lâm Như