Thứ sáu,  07/10/2022

ADB hỗ trợ Lào, Việt Nam ngăn chặn lây nhiễm HIV

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa thông báo, ADB sẽ cung cấp 20 triệu USD trong khoản viện trợ không hoàn lại và các khoản cho vay của mình để hỗ trợ Lào và Việt Nam ngăn chặn lây nhiễm HIV ở 23 tỉnh biên giới, nơi rủi ro đang ngày càng gia tăng do xu hướng gia tăng chuyển dịch dân số và các hoạt động thương mại dọc theo các hành lang kinh tế.Dự án này dự kiến được thực hiện trong năm năm, kết thúc vào tháng 12-2017, với chi phí 21,9 triệu USD. Chính phủ Việt Nam đóng góp 1,3 triệu USD và Chính phủ Lào đóng góp 500 nghìn...
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa thông báo, ADB sẽ cung cấp 20 triệu USD trong khoản viện trợ không hoàn lại và các khoản cho vay của mình để hỗ trợ Lào và Việt Nam ngăn chặn lây nhiễm HIV ở 23 tỉnh biên giới, nơi rủi ro đang ngày càng gia tăng do xu hướng gia tăng chuyển dịch dân số và các hoạt động thương mại dọc theo các hành lang kinh tế.

Dự án này dự kiến được thực hiện trong năm năm, kết thúc vào tháng 12-2017, với chi phí 21,9 triệu USD. Chính phủ Việt Nam đóng góp 1,3 triệu USD và Chính phủ Lào đóng góp 500 nghìn USD.

Theo Nhandan