Thứ sáu,  07/10/2022

Lùi thời gian vận hành Nhà máy Bôxít Tân Rai

Nhà máy Bôxít Tân Rai (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) vẫn chưa thể vận hành vào ngày 1/11 như dự kiến do một số hạng mục chưa hoàn thiện và một số công trình hoạt động chưa đồng bộ. Theo Ban Quản lý Dự án Tổ hợp Bôxít – Nhôm Lâm Đồng, đến nay các hạng mục chính và công trình vệ tinh như: nhà máy tuyển quặng, nhà máy điện, khu khai thác mỏ, khoang chứa bùn đỏ… đã cơ bản hoàn thành và đi vào hoạt động. Riêng khu vực khai thác mỏ đã tuyển được hơn 1 triệu tấn quặng thô, nhà máy tuyển quặng cũng sản xuất được khoảng 100.000 tấn quặng tinh và chuyển đến nhà máy alumin chờ vận hành chính thức. Phân xưởng tuyển rửa quặng của Nhà máy Bôxít Tân Rai. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN.Việc dự án chậm đi vào hoạt động (gần 2 năm so với kế hoạch) do nhiều nguyên nhân khác nhau như: quá trình thi công đòi hỏi công nghệ và kỹ thuật phức tạp; trong quá trình chạy thử thì một số công trình đã bộc lộ trục trặc, chưa ổn định; quá trình giải phóng...

Nhà máy Bôxít Tân Rai (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) vẫn chưa thể vận hành vào ngày 1/11 như dự kiến do một số hạng mục chưa hoàn thiện và một số công trình hoạt động chưa đồng bộ.

Theo Ban Quản lý Dự án Tổ hợp Bôxít – Nhôm Lâm Đồng, đến nay các hạng mục chính và công trình vệ tinh như: nhà máy tuyển quặng, nhà máy điện, khu khai thác mỏ, khoang chứa bùn đỏ… đã cơ bản hoàn thành và đi vào hoạt động. Riêng khu vực khai thác mỏ đã tuyển được hơn 1 triệu tấn quặng thô, nhà máy tuyển quặng cũng sản xuất được khoảng 100.000 tấn quặng tinh và chuyển đến nhà máy alumin chờ vận hành chính thức.

Phân xưởng tuyển rửa quặng của Nhà máy Bôxít Tân Rai. Ảnh: Ngọc Hà – TTXVN.


Việc dự án chậm đi vào hoạt động (gần 2 năm so với kế hoạch) do nhiều nguyên nhân khác nhau như: quá trình thi công đòi hỏi công nghệ và kỹ thuật phức tạp; trong quá trình chạy thử thì một số công trình đã bộc lộ trục trặc, chưa ổn định; quá trình giải phóng mặt bằng còn chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục…

Đại diện Ban quản lý Dự án Tổ hợp Bôxít – Nhôm Lâm Đồng cũng cho biết, với tình trạng như hiện nay thì dự kiến vào cuối tháng 11, hoặc đầu tháng 12, Nhà máy Bôxít Tân Rai mới có thể được vận hành chính thức và cho ra mẻ sản phẩm alumin đầu tiên.

Theo Dangcongsan.vn