Thứ năm,  06/10/2022

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 22,5 tỷ USD

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 10 tháng qua đạt 22,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.Trong đó, giá trị xuất khẩu của các mặt hàng nông sản chính như thủy sản đạt 5 tỷ USD, tăng 1,7%; lâm sản đạt gần 4 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản chính 10 tháng đầu năm có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước, trừ gạo và...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 10 tháng qua đạt 22,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, giá trị xuất khẩu của các mặt hàng nông sản chính như thủy sản đạt 5 tỷ USD, tăng 1,7%; lâm sản đạt gần 4 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản chính 10 tháng đầu năm có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước, trừ gạo và cao-su.

Theo Nhandan