Thứ ba,  21/03/2023

Toàn tỉnh, trồng rừng vượt 8,9%

Vào thời điểm kết thúc vụ trồng rừng năm nay, toàn tỉnh đã nâng tổng diện tích đất rừng có cây trồng lên 420.663 ha, đạt độ che phủ 50,6% diện tích đất rừng, cao hơn mức bình quân của cả nước.

LSO-Đến hết tháng 10/2012, toàn tỉnh đã trồng rừng đạt 8.716 ha, vượt 8,9% so với kế hoạch. Trong đó trồng cây phân tán đạt 5.072 ha, vượt 69,1% kế hoạch, trồng rừng tập trung đạt 3.644 ha tăng 77% so với cùng kỳ. Đã khoán quản lý, bảo vệ rừng 6.500 ha, khoán khoanh nuôi 200 ha, chăm sóc rừng 3.745 ha.
Nông dân Hữu Lũng chuẩn bị cây giống trồng rừng
Vào thời điểm kết thúc vụ trồng rừng năm nay, toàn tỉnh đã nâng tổng diện tích đất rừng có cây trồng lên 420.663 ha, đạt độ che phủ 50,6% diện tích đất rừng, cao hơn mức bình quân của cả nước.

Đông Bắc