Thứ bảy,  01/10/2022

Thành phố Lạng Sơn: Nhiều cơ hội để bứt phá vươn lên

Có thể nói Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn mở ra cho tỉnh rất nhiều cơ hội để bứt phá vươn lên. Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển khu kinh tế cửa khẩu. UBND tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu, các cấp, ngành chức năng của thành phố cũng đang có những bước đi tích cực với quyết tâm tạo bước chuyển cho khu kinh tế. Từ tất cả những yếu tố thuận lợi, hy vọng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trong tương lai không xa sẽ trở thành một trung tâm thương mại trong quá trình hợp tác, liên kết và phát triển.

LSO-Nhắc đến Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, nhiều người thường nghĩ ngay đến sự phát triển vượt bậc tại các cửa khẩu, các địa phương giáp biên. Điều đó đúng, tuy nhiên trong quan điểm, mục tiêu, mô hình và định hướng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu, thành phố Lạng Sơn luôn được xác định là hạt nhân chính, đầu tàu đưa khu kinh tế động lực có diện tích 394 km2 này vươn lên xứng tầm kỳ vọng.
Hàng hoá XNK qua cửa khẩu Bảo Lâm (Cao Lộc)
Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn được hình thành, lấy thành phố Lạng Sơn và Khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng làm trọng tâm. Đây là khu kinh tế động lực, giữ vai trò chủ đạo, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trên cơ sở tập trung cho đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại. Xác định được vấn đề đó, trong quá trình xây dựng Quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tại các cuộc thẩm định, đã không dưới 2 lần đồng chí Vy Văn Thành – Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị soạn thảo cần nêu bật và làm rõ được vai trò của thành phố Lạng Sơn trong tiến trình xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu. Sở dĩ vấn đề trên được tỉnh đặc biệt quan tâm là bởi trong định hướng phát triển khu kinh tế cửa khẩu, nếu vai trò của thành phố bị lu mờ sẽ dẫn đến tình trạng khu kinh tế cửa khẩu phát triển thiếu trọng tâm, không tạo được động lực để các vùng lân cận bứt phá vươn lên.
Năm 2008, vận hội đến với Lạng Sơn khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Khu kinh tế cửa khẩu bao gồm toàn bộ thành phố Lạng Sơn, thị trấn Đồng Đăng, thị trấn Cao Lộc và một số xã của huyện Cao Lộc, Văn Lãng, Văn Quan và huyện Chi Lăng. Khu kinh tế cửa khẩu tuy có ranh giới địa lý được xác định cụ thể, có không gian kinh tế riêng biệt nhưng được xây dựng theo mô hình và hướng mở nên có tác dụng là động lực để các vùng phụ cận phát triển mạnh, trong đó thành phố phải được xác định là hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong khu kinh tế cửa khẩu về xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển thương mại- du lịch – dịch vụ… Hiện nay, có lẽ nhiều người vẫn chưa nhận thấy rõ vai trò của khu kinh tế cửa khẩu đối với tỉnh, thậm chí đang sống trong không gian của khu kinh tế cửa khẩu mà không biết. Tuy nhiên, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn là dự án được xây dựng trên cơ sở tầm nhìn dài hạn và tiến trình xây dựng không phải là câu chuyện ngày một, ngày hai. Theo dõi tiến trình ấy, có thể nhận thấy khu kinh tế đang có những bước chuyển rất mạnh mẽ từ công tác quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, phân kỳ thực hiện cụ thể từng giai đoạn đến việc khởi động một số dự án quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư còn chậm so với yêu cầu đề ra. Theo số liệu báo cáo của Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu: từ năm 2009 đến năm 2012, tỉnh ta mới thu hút được trên 30 dự án của các doanh nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. Trong đó, tiến độ một số dự án triển khai chậm so với kế hoạch. Có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là do thiếu vốn. Đặc biệt, một số dự án có vốn đầu tư nước ngoài cũng triển khai rất chậm, đó là dự án hợp doanh Vương miện Lạng Sơn, dự án khách sạn sân golf Hoàng Đồng thành phố Lạng Sơn. Tại phiên họp thường kỳ ngày 6/11/2012, UBND tỉnh đánh giá: năm 2012 việc triển khai xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng đăng – Lạng Sơn vẫn được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, quyết liệt. Các cơ quan chức năng, chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, khu tái định cư Đồng Đăng; đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống đường nội bộ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Trung tâm dịch vụ quốc tế Hữu Nghị, nhà công vụ, nâng cấp đường Pác Luống – Tân Thanh và một số dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đã bàn giao đưa vào sử dụng các dự án đường nội bộ khu II, khu tái định cư, đấu nối đường bộ qua biên giới tại cửa khẩu Tân Thanh, chợ Na Hình, Chi Ma, Cốc Nam. Đến nay, các tiểu hợp phần dự án phát triển toàn diện kinh tế – xã hội đô thị Đồng Đăng do Ngân hàng phát triển châu Á tài trợ đã hoàn thiện thiết kế chi tiết, dự án và hồ sơ đầu tư xây lắp. Thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng của tiểu hợp phần hạ tầng cửa khẩu Hữu Nghị được 7,3 ha/14,6 ha, đang tiến hành kiểm đếm bồi thường khu vực thực hiện Tiểu hợp phần cải tạo hệ thống thoát nước thị trấn Đồng Đăng…
Có thể nói Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn mở ra cho tỉnh rất nhiều cơ hội để bứt phá vươn lên. Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển khu kinh tế cửa khẩu. UBND tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu, các cấp, ngành chức năng của thành phố cũng đang có những bước đi tích cực với quyết tâm tạo bước chuyển cho khu kinh tế. Từ tất cả những yếu tố thuận lợi, hy vọng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn trong tương lai không xa sẽ trở thành một trung tâm thương mại trong quá trình hợp tác, liên kết và phát triển.

Mai Văn Hoa