Thứ hai,  26/09/2022

30 hộ nông dân được tham quan mô hình nuôi gà thả vườn ở Hữu Lũng

Tại những mô hình mà đoàn đến thăm, các hộ nông dân đã được giới thiệu về cách xây dựng chuồng trại cho đàn gà; cách úm gà khi còn nhỏ; phòng, chống dịch bệnh cho đàn gà; thức ăn chăn nuôi gà thả vườn…Trên cơ sở những kiến thức học tập được ở địa phương bạn, các hộ nông dân sẽ về áp dụng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhằm tăng thu nhập từ chăn nuôi, cải thiện đời sống.

LSO-Ngày 9/11/2012, Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hữu Lũng tổ chức cho 30 hộ nông dân của xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc và xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn đến tham quan mô hình nuôi gà thả vườn ở xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng.
Tham quan mô hình nuôi gà thả vườn ở Hữu Lũng
Tại những mô hình mà đoàn đến thăm, các hộ nông dân đã được giới thiệu về cách xây dựng chuồng trại cho đàn gà; cách úm gà khi còn nhỏ; phòng, chống dịch bệnh cho đàn gà; thức ăn chăn nuôi gà thả vườn…Trên cơ sở những kiến thức học tập được ở địa phương bạn, các hộ nông dân sẽ về áp dụng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhằm tăng thu nhập từ chăn nuôi, cải thiện đời sống.

Đức Anh