Thứ bảy,  10/04/2021

Lạng Sơn chuẩn bị Đại hội thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Tại cuộc họp các thành viên bàn về những nội dung quan trọng như: Các ban kiểm duyệt lại toàn bộ quá trình chuẩn bị cho đại hôi; dự thảo đề án nhân sự ban chấp hành hiệp hội; danh sách khách mời buổi đại hội; nội dung chương trình, kịch bản buổi đại hội; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của ban vận động; kiểm tra lại trang Web của hiệp hội, công tác tài trợ của các doanh nghiệp thành viên. Theo đó, công bố thời gian Đại hội thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ được tổ chức vào 2 ngày 29 và 30/12/2012 tại hội trường Thành ủy thành phố Lạng Sơn.

LSO-Chiều 15/11/2012, tại hội trường chi nhánh Viễn Thông tỉnh, Ban vận động thành lập hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức cuộc họp bàn về những vấn đề quan trọng để tiến tới tổ chức đại hội thành lập hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh. Ông Đoàn Bá Nhiên, Trưỏng ban Vận động chủ trì cuộc họp, tham dự có 16 thành viên của Ban Vận động.
Ông Đoàn Bá Nhiên, Trưỏng ban Vận động chủ trì cuộc họp
Tại cuộc họp các thành viên bàn về những nội dung quan trọng như: Các ban kiểm duyệt lại toàn bộ quá trình chuẩn bị cho đại hôi; dự thảo đề án nhân sự ban chấp hành hiệp hội; danh sách khách mời buổi đại hội; nội dung chương trình, kịch bản buổi đại hội; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của ban vận động; kiểm tra lại trang Web của hiệp hội, công tác tài trợ của các doanh nghiệp thành viên. Theo đó, công bố thời gian Đại hội thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ được tổ chức vào 2 ngày 29 và 30/12/2012 tại hội trường Thành ủy thành phố Lạng Sơn.

Anh Dũng