Thứ hai,  23/05/2022

Tổng công ty dịch vụ – kỹ thuật dầu khí (PTSC) về đích trước một tháng

Tàu Bình Minh 02 khảo sát địa chấn 2D, phục vụ cung cấp số liệu địa chất về điều tra tài nguyên tại thềm lục địa Việt Nam. Với vai trò là đơn vị dịch vụ - kỹ thuật hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Tổng công ty PTSC đã nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành xuất sắc, vượt mức các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, góp phần cùng Tập đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch được Chính phủ giao.Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanhTrao đổi ý kiến với chúng tôi, Tổng Giám đốc PTSC Nguyễn Hùng Dũng cho biết: "Trên cơ sở những nhận định, phân tích, đánh giá thuận lợi, khó khăn và cơ hội thị trường, từ những tháng đầu năm 2012, Tổng công ty PTSC đã thực hiện đồng thời nhiều giải pháp, triển khai công tác chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ, không ngừng đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến...

Tàu Bình Minh 02 khảo sát địa chấn 2D, phục vụ cung cấp số liệu địa chất về điều tra tài nguyên tại thềm lục địa Việt Nam.
Với vai trò là đơn vị dịch vụ – kỹ thuật hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Tổng công ty PTSC đã nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành xuất sắc, vượt mức các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, góp phần cùng Tập đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch được Chính phủ giao.

Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Trao đổi ý kiến với chúng tôi, Tổng Giám đốc PTSC Nguyễn Hùng Dũng cho biết: “Trên cơ sở những nhận định, phân tích, đánh giá thuận lợi, khó khăn và cơ hội thị trường, từ những tháng đầu năm 2012, Tổng công ty PTSC đã thực hiện đồng thời nhiều giải pháp, triển khai công tác chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ, không ngừng đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, kỹ thuật, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, tái cơ cấu doanh nghiệp… để bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch được giao”. Doanh thu thực hiện năm 2012 của toàn tổng công ty là 28.000 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch năm. Một số công ty thành viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh như: Cơ khí Hàng hải, Công ty Liên doanh Khảo sát công trình ngầm, Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí…

Trong năm 2012, Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine) đã thực hiện hơn 280 thông báo thuê tàu, ký kết hơn 200 hợp đồng ngắn và dài hạn với tổng giá trị hợp đồng hơn 145 triệu USD, đáp ứng yêu cầu sản xuất của các công ty, nhà thầu dầu khí. Tổng số ngày làm việc của đội tàu do PTSC Marine quản lý và khai thác là 19.577 ngày, tăng 9,3% so với năm 2011; trong đó có năm tàu hoạt động an toàn liên tục 366 ngày trong năm 2012 là các tàu An Phong, Phong Lan, Hoa Mai 93, PTSC Vũng Tàu, PTSC Lam Sơn. Đối với công tác cung cấp tàu bảo vệ và trực an ninh mỏ, trong năm 2012, được sự chỉ đạo và hỗ trợ của tập đoàn, PTSC Marine đã đàm phán và giành được nhiều hợp đồng cung cấp tàu bảo vệ cho công tác khảo sát địa chấn, địa chất công trình; phối hợp tốt cùng các đơn vị của Bộ Quốc phòng cung cấp tàu trực an ninh, trực bảo vệ cho các hoạt động thăm dò của tập đoàn, trực an ninh cho các mỏ của JVPC, Trường Sơn JOC, Petronas, Cửu Long JOC, Biển Đông POC…, góp phần thực thiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tại Dung Quất, PTSC Quảng Ngãi đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí, các đối tác và cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp tàu lai dắt và trực ứng cứu sự cố tràn dầu cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất; thực hiện lai dắt tuyệt đối an toàn cho hơn 70 lượt tàu vào rót dầu thô tại Phao rót dầu không bến (SPM), gần 2.000 lượt tàu chở dầu sản phẩm ra vào tại Cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất và hơn 135 lượt tàu ra vào Bến số 1, cảng Dung Quất làm hàng. Doanh thu từ loại hình dịch vụ này năm 2012 là 5.437,8 tỷ đồng, đạt 134,3% kế hoạch năm, tăng 8% so với năm 2011. Lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng, tăng 150% so với năm 2011.

Về dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác tàu chứa FSO/FPSO, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong công tác vận hành và bảo dưỡng tàu FPSO Ruby II do một số thiết bị trên tàu hoạt động không ổn định, Công ty PPS đã tích cực tăng cường công tác quản lý vận hành và bảo dưỡng sửa chữa cho tàu, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng VOFT và PCVL. Bên cạnh đó, Công ty PPS cũng đã thực hiện tốt công tác cung cấp dịch vụ O&M phần hàng hải tàu FPSO TBVN, cung cấp nhân sự làm việc trên các tàu FSO MV12 cho Modec (21 thuyền viên), FSO Orkid cho MVOT (27 thuyền viên) và FPSO Thaibinh VN (32 thuyền viên), bảo đảm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng.

Trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các dự án FSO/FPSO mới, Tổng Công ty, công ty PPS đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt các dự án FSO cho Biển Đông POC tại mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh, FPSO cho Lam Sơn JOC theo kế hoạch. Dự kiến FSO Biển Đông sẽ được đưa vào vận hành khai thác từ tháng 6-2013 và FPSO Lam Sơn đưa vào hoạt động từ tháng 12-2013. Đồng thời, Tổng công ty cũng đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ và theo dõi thông tin phản hồi từ khách hàng để tham gia cung cấp dịch vụ cho các Dự án FSO cho Chevron, FPSO Hàm Rồng/Côn Sơn.

Doanh thu thực hiện từ dịch vụ FSO/FPSO năm 2012 đạt 415,8 tỷ đồng, đạt 116,8% kế hoạch năm. Nếu tính cả doanh thu cho thuê bare boat FSO/FPSO từ các liên doanh có vốn góp của PTSC ở nước ngoài thì tổng doanh thu từ lĩnh vực dịch vụ này đạt hơn 1.700 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm. Tiếp tục có những đóng góp đáng kể vào kết quả sản xuất chung, tổng công ty đã thực hiện các dự án cơ khí chế tạo, đóng mới các công trình dầu khí ngoài khơi bảo đảm chất lượng, tiến độ, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Đối với việc phát triển năng lực thiết kế, Công ty PTSC M&C đã hoàn thành thiết kế chi tiết giàn Thăng Long và giàn Đông Đô của Lam Sơn JOC, đã và đang triển khai thiết kế chi tiết giàn Hải Sư Đen (chủ đầu tư TLJOC); thiết kế hệ thống thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng – Thái Bình, lô 102&106 (Chủ đầu tư PVGas). Hiện nay, công ty đang tiếp cận với chủ đầu tư để thực hiện thiết kế chi tiết các dự án mới như Sư Tử Nâu, Kình Ngư Trắng, Gấu Chúa-Cá Chó…

Doanh thu thực hiện từ dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng (O&M) các công trình dầu khí năm 2012 là 3.599,8 tỷ đồng, đạt 117,5% kế hoạch năm, tăng 3,7% so với năm 2011. Lợi nhuận trước thuế đạt 98 tỷ đồng, bằng với năm 2011. Về hiệu quả kinh doanh ở mảng dịch vụ địa chấn, Phó Tổng Giám đốc PTSC, kỹ sư Lê Cự Tân cho biết: “Doanh thu thực hiện từ dịch vụ khảo sát địa chấn địa chất công trình và khảo sát sửa chữa công trình ngầm bằng ROV năm 2012 là 3.465 tỷ đồng, đạt 201,0% kế hoạch năm, tăng 56,6% so với năm 2011. Lợi nhuận trước thuế đạt 212 tỷ đồng, tăng hai lần so với năm 2011. Trong đó, doanh thu từ liên doanh PTSC CGGV là 1.329 tỷ đồng, lợi nhuận là 166 tỷ đồng và doanh thu từ PTSC G&S là 2.136 tỷ đồng, lợi nhuận là 46 tỷ đồng. Mảng dịch vụ cốt lõi của PTSC đều có những bước phát triển vững chắc, hứa hẹn tiềm năng trong năm 2013 và những năm tiếp theo”.

Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2013

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2012 và các cơ hội thị trường trong năm 2013, Tổng công ty PTSC đề xuất kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong năm 2013 như sau: Đẩy mạnh phát triển dịch vụ tàu chuyên dụng: Duy trì việc quản lý và khai thác an toàn, hiệu quả đội tàu dịch vụ chuyên dụng của tổng công ty và đội tàu thuê ngoài, bảo đảm chiếm lĩnh 100% thị trường cung cấp tàu dịch vụ, tàu bảo vệ cho thị trường trong nước. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Hải quân cung cấp tàu trực an ninh cho tất cả các công ty dầu khí tại Việt Nam, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện, góp phần thực thiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Vận dụng, kết hợp cao nhất những hỗ trợ của tập đoàn để phát triển cung cấp dịch vụ tàu cho các dự án thăm dò dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tại nước ngoài, nhất là thị trường Mi-an-ma và Ma-lai-xi-a. Chuẩn bị các thủ tục đầu tư phát triển đội tàu theo kế hoạch để sẵn sàng triển khai đầu tư khi có cơ hội kinh doanh thuận lợi. Thực hiện hiệu quả, an toàn, chất lượng và đúng tiến độ các dự án Hải Sư Trắng – Hải Sư Đen, Thăng Long – Đông Đô… Triển khai tốt việc đóng mới các giàn khoan tự nâng 90 m nước (thứ 2) và sà-lan tiếp trợ khoan Tender Barge. Tập trung nguồn lực, phát triển nhân sự đủ năng lực, kinh nghiệm để tổ chức triển khai thành công dự án tổng thầu EPC Nhà máy nhiệt điện Long Phú…, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo cho cán bộ trong diện quy hoạch và đào tạo chuyên môn cho nhân sự thiết kế công trình dầu khí nhằm phát triển đội ngũ thiết kế của PTSC ngày càng mạnh và ngang tầm quốc tế. Tổ chức quản lý, khai thác an toàn, hiệu quả các tàu khảo sát địa chấn 2D Bình Minh 02, tàu khảo sát địa chấn 3D Amadeus, và tàu khảo sát địa vật lý PTSC Surveyor. Giữ vững và phát triển thị phần, bảo đảm chiếm từ 90 đến 100% thị phần cung cấp dịch vụ khảo sát địa vật lý, địa chất công trình trong nước, từng bước phát triển ra thị trường nước ngoài. Về những giải pháp để thực hiện kế hoạch 2013, Tổng Giám đốc Nguyễn Hùng Dũng cho biết: “Tổng công ty sẽ chú trọng và tăng cường công tác ma-két-tinh, phát triển thương hiệu; vận dụng hiệu quả chủ trương ưu tiên sử dụng dịch vụ trong nước, trong ngành của Chính phủ, Tập đoàn để giữ vững và mở rộng thị trường sáu loại hình dịch vụ trọng yếu của PTSC, tiếp tục khẳng định năng lực của PTSC trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí và đẩy mạnh phát triển ra nước ngoài. Theo dõi, nắm bắt và đáp ứng kịp thời các nhu cầu dịch vụ của các dự án trọng điểm của tập đoàn trong thời gian tới cũng như các kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, các dự án đầu tư phát triển của các nhà thầu dầu khí. Đẩy mạnh liên doanh, liên kết, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, trong và ngoài ngành dầu khí để phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị nhằm tăng sức cạnh tranh dịch vụ cũng như tránh đối đầu trực tiếp. Phối hợp chặt chẽ, bám sát các hoạt động mở rộng, phát triển dịch vụ ra nước ngoài của PVEP để tham gia thực hiện ma-két-tinh, quảng bá thương hiệu, từng bước tham gia cung cấp dịch vụ ra các nước Nga, Mi-an-ma, Ấn Độ, Vê-nê-xu-ê-la, Đông Âu…”.

Năm 2012, PTSC vinh dự được trao giải “100 Thương hiệu Việt bền vững năm 2012” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam – Trung tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển Thương hiệu Việt phối hợp các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tổ chức bình chọn.

Công tác an sinh xã hội, hoạt động của các tổ chức đoàn thể

Cùng với việc tập trung cải thiện, nâng cao chế độ, chính sách và chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV, Tổng Công ty PTSC cũng đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội (ASXH) dành cho cộng đồng, nhất là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, các địa phương nghèo trên khắp cả nước. Trong năm 2012, thực hiện triển khai chương trình “An sinh xã hội” của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tổng công ty đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ tại các tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai xây dựng hàng trăm ngôi nhà đại đoàn kết; xây dựng nhiều công trình trường học kết hợp với công trình phòng tránh thiên tai cho các tỉnh miền trung; hỗ trợ nhiều chương trình học bổng cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ kịp thời các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt… Tổng giá trị tiền dành cho công tác ASXH năm 2012 của Tổng công ty đạt hơn 50 tỷ đồng.

Theo Nhandan