Thứ ba,  06/06/2023

Tìm giải pháp giảm 50% lượng phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp

Ngày 19-12, tại Hà Nội, Ban quản lý Dự án Tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam, nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính (KNK), thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kết quả nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm phát thải KNK trong nông nghiệp".Kết quả tính toán cho thấy, tổng phát thải KNK đến năm 2030 lên tới 96,7 triệu tấn. Như vậy, nếu không có các giải pháp giảm phát thải KNK thì ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục là ngành phát thải KNK chiếm tỷ trọng cao.Dựa trên các kịch bản về biến đổi khí hậu, có 17 giải pháp giảm phát thải KNK có tiềm năng được các chuyên gia lựa chọn. Nếu được áp dụng trong nền nông nghiệp Việt Nam sẽ giảm thiểu được hơn 42 triệu tấn CO2e, tương đương gần 51% tổng lượng phát thải, vượt xa so với mục tiêu giảm phát thải 20% của Đề án giảm phát thải trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm...

Ngày 19-12, tại Hà Nội, Ban quản lý Dự án Tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam, nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính (KNK), thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kết quả nghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm phát thải KNK trong nông nghiệp”.
Kết quả tính toán cho thấy, tổng phát thải KNK đến năm 2030 lên tới 96,7 triệu tấn. Như vậy, nếu không có các giải pháp giảm phát thải KNK thì ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục là ngành phát thải KNK chiếm tỷ trọng cao.
Dựa trên các kịch bản về biến đổi khí hậu, có 17 giải pháp giảm phát thải KNK có tiềm năng được các chuyên gia lựa chọn. Nếu được áp dụng trong nền nông nghiệp Việt Nam sẽ giảm thiểu được hơn 42 triệu tấn CO2e, tương đương gần 51% tổng lượng phát thải, vượt xa so với mục tiêu giảm phát thải 20% của Đề án giảm phát thải trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020.

Theo Nhandan