Thứ sáu,  02/06/2023

Tài trợ Dự án Ðường dây 500 kV Plây Cu – Mỹ Phước – Cầu Bông

Ngày 19-12, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh TP Hà Nội và Tổng công ty Truyền tải điện Việt Nam (EVNNPT) ký Hợp đồng tín dụng dài hạn tài trợ vốn cho Dự án Đường dây 500 kV Plây Cu - Mỹ Phước - Cầu Bông. Dự án có tổng chiều dài hơn 437 km với 909 vị trí móng trụ đi qua năm tỉnh, thành phố gồm: Gia Lai, Đác Lắc, Đác Nông, Bình Phước, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh bảo đảm cung cấp điện cho nhu cầu tăng trưởng phụ tải khu vực phía nam giai đoạn 2014-2015 và liên kết lưới điện Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia vào năm 2015. Tổng mức đầu tư dự án là 9.288 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay chủ yếu từ Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Phát triển châu Á và...

Ngày 19-12, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh TP Hà Nội và Tổng công ty Truyền tải điện Việt Nam (EVNNPT) ký Hợp đồng tín dụng dài hạn tài trợ vốn cho Dự án Đường dây 500 kV Plây Cu – Mỹ Phước – Cầu Bông. Dự án có tổng chiều dài hơn 437 km với 909 vị trí móng trụ đi qua năm tỉnh, thành phố gồm: Gia Lai, Đác Lắc, Đác Nông, Bình Phước, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh bảo đảm cung cấp điện cho nhu cầu tăng trưởng phụ tải khu vực phía nam giai đoạn 2014-2015 và liên kết lưới điện Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia vào năm 2015. Tổng mức đầu tư dự án là 9.288 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay chủ yếu từ Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Phát triển châu Á và Vietinbank.

Theo Nhandan