Thứ hai,  28/11/2022

Ðóng góp của Công ty Ðiện lực Sơn La trên công trình thủy điện lớn nhất Ðông – Nam Á

Kỹ sư Nhà máy thủy điện Sơn La theo dõi hoạt động của các tổ máy tại phòng điều hành trung tâm. Theo kế hoạch, ngày 23-12, Nhà máy thủy điện Sơn La, công trình thủy điện lớn nhất Đông - Nam Á, tính đến thời điểm hiện nay, chính thức được khánh thành, vượt ba năm so kế hoạch tiến độ được phê duyệt. Ngoài sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ tư vấn, thiết kế, quản lý dự án và thi công xây lắp công trình, Công ty Điện lực Sơn La cũng đã có những đóng góp không nhỏ, rất đáng được ghi nhận vào thành tích chung này.Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, từ trước tới nay, thông thường, khi một dự án, kể cả các dự án điện được triển khai trên địa bàn thì công ty điện lực địa phương có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ điện cho việc xây dựng dự án, thông qua một đơn vị cung ứng điện do công trường lập ra. Tuy nhiên, khác với những dự án khác, trên công trình xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La, Công ty Điện lực Sơn La...

Kỹ sư Nhà máy thủy điện Sơn La theo dõi hoạt động của các tổ máy tại phòng điều hành trung tâm.
Theo kế hoạch, ngày 23-12, Nhà máy thủy điện Sơn La, công trình thủy điện lớn nhất Đông – Nam Á, tính đến thời điểm hiện nay, chính thức được khánh thành, vượt ba năm so kế hoạch tiến độ được phê duyệt. Ngoài sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ tư vấn, thiết kế, quản lý dự án và thi công xây lắp công trình, Công ty Điện lực Sơn La cũng đã có những đóng góp không nhỏ, rất đáng được ghi nhận vào thành tích chung này.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, từ trước tới nay, thông thường, khi một dự án, kể cả các dự án điện được triển khai trên địa bàn thì công ty điện lực địa phương có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ điện cho việc xây dựng dự án, thông qua một đơn vị cung ứng điện do công trường lập ra. Tuy nhiên, khác với những dự án khác, trên công trình xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La, Công ty Điện lực Sơn La ngay từ đầu đã được giao nhiệm vụ quản lý vận hành và kinh doanh bán điện trên toàn bộ tài sản do Ban quản lý dự án thủy điện Sơn La (Ban A) đầu tư, trực tiếp cung cấp điện phục vụ thi công công trình. Để thực hiện nhiệm vụ của mình, công ty đã góp phần xây dựng một trạm biến áp 110 kV công suất 2X25 MVA; hai trạm trung gian tổng công suất 20,6 MVA; 20 trạm biến áp phân phối tổng công suất 26 MVA; 2,7 km đường dây 35 kV và 13,5 km đường dây 6 kV. Điều đáng ghi nhận là, trong suốt thời gian thi công công trình, công ty luôn bám sát tình hình hoạt động trên khu vực công trường để nắm bắt kịp thời nhu cầu phát triển phụ tải, từ đó lập kế hoạch, phương án cấp điện chi tiết và thi công xây dựng hệ thống cấp điện bảo đảm các phụ tải có điện đúng kế hoạch đề ra theo từng giai đoạn thi công được Ban quản lý dự án phê duyệt, đồng thời góp phần giảm đáng kể các chi phí trung gian cho các đơn vị xây lắp trong phạm vi công trường. Ngoài ra do quản lý và vận hành tốt lưới điện, tại khu vực công trường trong suốt quá trình thi công không hề có một sự cố nào do chủ quan gây ra, điều này đã góp phần không nhỏ, giúp công trình đẩy nhanh tiến độ thi công.

Từ năm 2006 đến nay, công ty đã trực tiếp bán điện cho 107 khách hàng là các nhà thầu thi công xây dựng trên mặt bằng công trường với tổng sản lượng là 114. 046.000 kW giờ điện, trong đó năm cao nhất là 2009 có sản lượng là 14.076.000 kW giờ.

Ngoài việc trực tiếp bán điện cho các đơn vị tham gia xây dựng công trình, Công ty Điện lực Sơn La còn được giao nhiệm vụ tham gia Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La. Trong những năm đầu triển khai Dự án, công ty được UBND tỉnh Sơn La giao làm tổng thầu (thiết kế và thi công) 14 dự án thành phần cấp điện cho các khu, điểm tái định cư. Năm 2007, công ty được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần cấp điện cho các khu, điểm tái định cư với yêu cầu cấp điện an toàn cho các hộ dân tái định cư khi chuyển đến nơi ở mới. Chính việc kịp thời cấp điện cho các hộ dân tái định cư nơi ở mới đã đáp ứng tiến độ di chuyển dân, giải phóng vùng lòng hồ, góp phần để thủy điện Sơn La sớm tích nước để phát điện các tổ máy, giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án.

Tính đến nay, tổng số vốn đầu tư cho các dự án thành phần cấp điện cho các khu, điểm tái định cư mà công ty tham gia quản lý là hơn 360 tỷ đồng. Khối lượng đầu tư gồm: 167 trạm biến áp phân phối; 284 km đường dây 35 kV; 350 km đường dây 0,4 kV. Khắc phục những khó khăn như địa bàn các khu, điểm tái định cư xa xôi, đi lại khó khăn, quy hoạch lại phải thay đổi cho phù hợp… Công ty đã thực hiện cấp điện cho 12.854 hộ thuộc 274 điểm, thuộc 70 khu tái định cư thuộc dự án thành phần cấp điện tái định cư trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Những việc làm nêu trên của công ty trong việc tham gia trực tiếp với Dự án Nhà máy thủy điện Sơn La rất đáng được ghi nhận. Trong ngày lịch sử trọng đại, Nhà máy thủy điện lớn nhất khu vực Đông – Nam Á chính thức khánh thành, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Sơn La hoàn toàn có thể tự hào vì đã góp phần đáng kể vào thành tích chung của cả công trường.

Theo Nhandan