Thứ ba,  06/06/2023

Năm 2013, tập trung kiểm toán các lĩnh vực có nhiều sai phạm

Ảnh minh họa (nguồn: H.A) - Theo kế hoạch kiểm toán năm 2013 vừa Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố, năm 2013, KTNN sẽ tiến hành kiểm toán 143 đầu mối. Trong đó, sẽ tập trung kiểm toán các lĩnh vực có nhiều sai phạm, đặc biệt sẽ chú trọng kiểm toán hoạt động quản lý của các cấp chính quyền.Cụ thể, theo KTNN, trong năm 2013, sẽ tiến hành kiểm toán 16 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 11 chuyên đề độc lập; 25 dự án đầu tư; 5 chương trình mục tiêu, dự án quốc gia; 28 doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhà nước; 12 đầu mối kiểm toán thuộc Bộ Quốc phòng; 10 đầu mối thuộc lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng và cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2012.Đáng chú ý, trong số các Tập đoàn, Tổng công ty nằm trong kế hoạch kiểm toán năm 2013 của KTNN, có nhiều Tập đoàn, Tổng công ty lớn như Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Than - Khoáng sản, Tập đoàn Dệt may,...

Ảnh minh họa (nguồn: H.A)

Theo kế hoạch kiểm toán năm 2013 vừa Kiểm toán Nhà nước (KTNN) công bố, năm 2013, KTNN sẽ tiến hành kiểm toán 143 đầu mối. Trong đó, sẽ tập trung kiểm toán các lĩnh vực có nhiều sai phạm, đặc biệt sẽ chú trọng kiểm toán hoạt động quản lý của các cấp chính quyền.

Cụ thể, theo KTNN, trong năm 2013, sẽ tiến hành kiểm toán 16 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 11 chuyên đề độc lập; 25 dự án đầu tư; 5 chương trình mục tiêu, dự án quốc gia; 28 doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhà nước; 12 đầu mối kiểm toán thuộc Bộ Quốc phòng; 10 đầu mối thuộc lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng và cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2012.

Đáng chú ý, trong số các Tập đoàn, Tổng công ty nằm trong kế hoạch kiểm toán năm 2013 của KTNN, có nhiều Tập đoàn, Tổng công ty lớn như Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Than – Khoáng sản, Tập đoàn Dệt may, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Tập đoàn Công nghiệp Cao su….Ngoài ra, một số ngân hàng như: Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… cũng nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán trong năm 2013.

Cũng theo KTNN, năm 2012, KTNN đã thực hiện 161 cuộc kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính hơn 9.089 tỷ đồng, gồm các khoản tăng thu hơn 1.369 tỷ đồng, giảm chi gần 1.287 tỷ đồng, các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua Ngân sách Nhà nước hơn 5.765 tỷ đồng…KTNN đã chuyển cơ quan điều tra nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật như: vụ quyết toán khống khối lượng tại chương trình nước sạch mục tiêu quốc gia về môi trường nông thôn ở Hưng Yên; vụ Công ty Vinafood 1 ứng trước 90% hợp đồng tạm trữ gạo nhưng trên thực tế không có hàng hóa….

Được biết, trước đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng đã phê duyệt kế hoạch kiểm toán trung hạn giai đoạn 2013-2015 của KTNN chuyên ngành VII. Theo đó, trong năm 2013 tới, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII sẽ thực hiện kiểm toán báo ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2012. Cùng với đó, lồng ghép đánh giá việc điều hành chính sách tiền tệ thông qua sử dụng các công cụ và biện pháp của ngân hàng nhà nước.

Cơ quan kiểm toán sẽ tập trung đánh giá công cụ tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, hoạt động thị trường mở và thị trường liên ngân hàng, quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước… Đến năm 2014, KTNN chuyên ngành VII dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2013… Đến năm 2015, dự kiến KTNN chuyên ngành VII tập trung kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2014, lồng ghép đánh giá việc điều hành chính sách tiền tệ thông qua sử dụng các công cụ và biện pháp của NHNN.

Cũng theo kế hoạch, nhiệm vụ xuyên suốt giai đoạn 2013-2015, KTNN chuyên ngành VII chuẩn bị ý kiến về dự toán ngân sách năm tiếp theo của các đơn vị thuộc phạm vi kiểm toán được giao và thực hiện lồng ghép một số nội dung kiểm toán toàn ngành theo sự phân công của Tổng Kiểm toán Nhà nước…

Theo Dangcongsan.vn