Thứ hai,  05/06/2023

Kiên Giang tập trung đầu tư khai thác các mũi nhọn kinh tế biển

Trong 3 năm tới (2013 - 2015), tỉnh Kiên Giang tập trung đầu tư phát triển có hiệu quả hai mũi nhọn kinh tế biển là du lịch và thủy sản, nhằm tạo tiền đề để sớm trở thành tỉnh mạnh về biển, với tốc độ phát triển nhanh, bền vững. Tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2015, ngành du lịch đón 6,1 triệu lượt khách, tăng bình quân 15%/năm, doanh thu đạt hơn 3.200 tỷ đồng. Kinh tế thủy sản với quy hoạch diện tích nuôi tôm khoảng 62.500 ha, trong đó nuôi công nghiệp và bán công nghiệp 5.000 ha; phát triển các loại hình nuôi trồng thủy sản khác như: nuôi cá đồng trong ao hồ, ruộng lúa, dưới chân rừng tràm; nuôi cá lồng bè nước ngọt và nước mặn ở các sông lớn, ven biển; nuôi nghêu, sò, ốc, hến biển… ở vùng bãi triều. Đầu tư phát triển đoàn tàu khai thác đánh bắt thủy sản xa bờ hơn 3.500 phương tiện. Trên lĩnh vực du lịch, tỉnh huy động nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng các khu du lịch trọng điểm ở Phú Quốc, Hà Tiên, Rạch Giá, Kiên...

Trong 3 năm tới (2013 – 2015), tỉnh Kiên Giang tập trung đầu tư phát triển có hiệu quả hai mũi nhọn kinh tế biển là du lịch và thủy sản, nhằm tạo tiền đề để sớm trở thành tỉnh mạnh về biển, với tốc độ phát triển nhanh, bền vững.

Tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2015, ngành du lịch đón 6,1 triệu lượt khách, tăng bình quân 15%/năm, doanh thu đạt hơn 3.200 tỷ đồng. Kinh tế thủy sản với quy hoạch diện tích nuôi tôm khoảng 62.500 ha, trong đó nuôi công nghiệp và bán công nghiệp 5.000 ha; phát triển các loại hình nuôi trồng thủy sản khác như: nuôi cá đồng trong ao hồ, ruộng lúa, dưới chân rừng tràm; nuôi cá lồng bè nước ngọt và nước mặn ở các sông lớn, ven biển; nuôi nghêu, sò, ốc, hến biển… ở vùng bãi triều. Đầu tư phát triển đoàn tàu khai thác đánh bắt thủy sản xa bờ hơn 3.500 phương tiện.

Trên lĩnh vực du lịch, tỉnh huy động nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng các khu du lịch trọng điểm ở Phú Quốc, Hà Tiên, Rạch Giá, Kiên Lương, Hòn Đất và U Minh Thượng. Đầu tư nâng cấp, xây dựng mới nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ trên 400 cơ sở lưu trú khang trang, hiện đại, với hơn 10.500 phòng phục vụ nhu cầu khách du lịch. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá về du lịch, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển du lịch phù hợp với quy hoạch đã phê duyệt. Kiên quyết thu hồi các dự án đầu tư du lịch đã giao đất nhưng không triển khai thực hiện để mời gọi nhà đầu tư có tiềm lực mạnh. Gắn kết chặt chẽ du lịch Kiên Giang với phát triển du lịch vùng, miền và các tỉnh lân cận.

Đối với kinh tế thủy sản, phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản với các loại hình phù hợp trên từng vùng sinh thái, chú trọng nuôi thủy sản trên biển ở vùng ven bờ gắn với mô hình quản lý cộng đồng. Hình thành những vùng nuôi công nghiệp tập trung để tạo ra sản lượng hàng hóa lớn, áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và cung cấp nguyên liệu ổn định cho chế biến xuất khẩu. Tổ chức thực hiện chuyển nghề khai thác đánh bắt ven bờ sang khai thác đánh bắt xa bờ kết hợp bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Quản lý kiểm soát chặt chẽ việc đóng mới, cấp giấy phép khai thác để giảm dần tàu cá công suất nhỏ, đồng thời đầu tư củng cố đội tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ. Phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong khai thác, tổ chức các đội tàu theo nghề để vừa đánh bắt hiệu quả, vừa hỗ trợ nhau trên ngư trường, tiêu thụ sản phẩm và giảm chi phí sản xuất. Phát triển dịch vụ phục vụ kinh tế biển, hình thành các trung tâm nghề cá lớn, xây dựng các khu công nghiệp chế biến công nghệ cao để sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu chất lượng cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm thủy sản của tỉnh.

Tỉnh đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực, phát huy tối đa nội lực đi đôi với hợp tác ngoài tỉnh và quốc tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội phát triển kinh tế biển. Tập trung đầu tư phát triển khu kinh tế Phú Quốc, cửa khẩu Hà Tiên, khu công nghiệp Thuận Yên, Thạnh Lộc, Tắc Cậu và các đô thị ven biển Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên Lương. Gắn phát triển kinh tế biển với giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn lao động… Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đê biển.

Theo Dangcongsan.vn