Thứ sáu,  02/06/2023

Vượt thách thức, về đích sớm năm 2012

Giàn khai thác dầu khí tại mỏ Đại Hùng 2. Với tinh thần: "đổi mới-sáng tạo" bằng các giải pháp cụ thể, Tổng Công ty Thăm dò, Khai thác Dầu khí (PVEP) đã khắc phục mọi khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2012, sớm hơn gần một tháng so với kế hoạch.Gia tăng trữ lượng được 19,05 triệu tấn quy dầu, đạt 154% kế hoạch năm PVN giao (12,4 triệu tấn quy dầu), trong đó: Trong nước: 8,47 triệu tấn quy dầu. Đó là những mốc son, những thành tựu quan trọng góp phần vào nhiệm vụ chính trị gia tăng trữ lượng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đặc biệt, lần đầu tiên PVEP đã có gia tăng trữ lượng từ mua mỏ ở nước ngoài tại lô 67 - Peru, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành vượt mức kế hoạch gia tăng trữ lượng ở nước ngoài của PVEP.Tăng sản lượng khai thác và phát triển mỏĐề cập đến những nhiệm vụ trọng tâm mà PVEP đã đạt được trong năm 2012. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Đang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV...

Giàn khai thác dầu khí tại mỏ Đại Hùng 2.
Với tinh thần: “đổi mới-sáng tạo” bằng các giải pháp cụ thể, Tổng Công ty Thăm dò, Khai thác Dầu khí (PVEP) đã khắc phục mọi khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2012, sớm hơn gần một tháng so với kế hoạch.

Gia tăng trữ lượng được 19,05 triệu tấn quy dầu, đạt 154% kế hoạch năm PVN giao (12,4 triệu tấn quy dầu), trong đó: Trong nước: 8,47 triệu tấn quy dầu. Đó là những mốc son, những thành tựu quan trọng góp phần vào nhiệm vụ chính trị gia tăng trữ lượng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đặc biệt, lần đầu tiên PVEP đã có gia tăng trữ lượng từ mua mỏ ở nước ngoài tại lô 67 – Peru, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành vượt mức kế hoạch gia tăng trữ lượng ở nước ngoài của PVEP.

Tăng sản lượng khai thác và phát triển mỏ

Đề cập đến những nhiệm vụ trọng tâm mà PVEP đã đạt được trong năm 2012. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Đang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV cho biết: “PVEP đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng dầu khí trong năm 2012, tổng sản lượng khai thác quy dầu là 5,72 triệu tấn, đạt 107% kế hoạch; tăng 14% sản lượng quy dầu so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng khai thác dầu/condensate năm 2012 khoảng 3,59 triệu tấn, đạt 109% kế hoạch năm 2012, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tính thời điểm cuối tháng 11-2012, đã có sáu dự án về đích trước kế hoạch sản lượng khai thác từ một đến ba tháng so với kế hoạch khai thác dầu năm 2012 do PVN giao, gồm lô 46/02, lô 09-2, lô 16-1, PM3CAA, 46CN, SK305”.

Bằng những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công nhân viên (CB, CNV) đến nay về khí: Sản lượng khai thác khí đạt 2.124 triệu m3, bằng 104% kế hoạch năm 2012; tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các mỏ/cụm mỏ hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác gồm mỏ Rạng Đông-Phương Đông (lô 15-2), Cá Ngừ Vàng (lô 09-2), Lan Tây (lô 06-1), Rồng Đôi-Rồng Đôi Tây (lô 11-2), Tê Giác Trắng (lô 16-1), mỏ Chim Sáo, khu vực Tiền Hải C, PM3CAA, mỏ D30-DANA (lô SK 305).

Hiện PVEP có hơn 20 dự án/mỏ đang trong giai đoạn khai thác và phát triển cả trong và ngoài nước, trong đó sáu mỏ dự kiến có dòng dầu khí đầu tiên trong năm 2012 bao gồm mỏ Tê Giác Trắng – giàn H4, dự án mở rộng giàn E1 (dự án E1A); mỏ Sư Tử Trắng, mỏ Lan Đỏ, khai thác siêu sớm mỏ Junin-2 Venezuela, mỏ West Desaru (PM304, Malaysia).

Tiến độ sáu dự án phát triển mỏ (DAPTM) có kế hoạch khai thác dòng dầu khí đầu tiên năm 2012 có tác động lớn tới việc thực hiện kế hoạch sản lượng của PVEP, do đó các dự án này đã được tập trung nguồn lực để triển khai. Tới thời điểm hiện tại, PVEP đã đưa năm mỏ có dầu và khí vào khai thác gồm: mỏ Tê Giác Trắng – WHP-H4 (lô 16-1) đã có FO vào ngày 6-7-2012 với lưu lượng đạt 17 nghìn thùng/ngày; mỏ Sư Tử Trắng (lô 15-1) đã có dòng khí đầu tiên vào ngày 16-9-2012 với lưu lượng đạt gần 50 triệu bộ khối khí/ngày và condesate đạt 5.200 thùng/ngày; mỏ Junin 2 – Venezuela đã có thùng dầu đầu tiên vào ngày 26-9-2012; mỏ Lan Đỏ (lô 06-1) đã có dòng khí vào ngày 7-10- 2012 với lưu lượng đạt gần 70 triệu bộ khối khí/ngày; Dự án mở rộng giàn E1A (lô 15-2) đã FO vào ngày 21-11-2012 với giếng E-17P.

Từ đầu năm 2012, PVEP đã tiến hành nghiên cứu, xem xét đánh giá nhiều cơ hội/dự án cả trong và ngoài nước. Kết quả là đã ký kết được ba hợp đồng nghiên cứu/mua tài sản ở nước ngoài, ba hợp đồng dầu khí trong nước và một hợp đồng thụ nhượng dầu khí trong nước. Cụ thể, ba hợp đồng nghiên cứu, mua tài sản ở nước ngoài bao gồm Thỏa thuận mua bán cổ phần lô 67 – Peru vào ngày 21-6-2012, Dự án nghiên cứu địa chấn lựa chọn Thỏa thuận Thăm dò Lô Molabaur, vùng Usturt, Uzbekistan vào ngày 11-7-2012, Thỏa thuận nghiên cứu chung phức hệ địa chất Paleozoic – Uzbekistan ký ngày 10-1-2012.

Ba Hợp đồng/Thỏa thuận trong nước gồm Hợp đồng Chia sản phẩm Dầu khí đối với Lô 09-3/12 vào ngày 12-9-2012, Thỏa thuận sửa đổi đối với Hợp đồng Chia sản phẩm Dầu khí Lô 101-100/04 ngày 13-4-2012; Lô 144-145 vào ngày 30-10-2012, Bể Phú Khánh.

Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu tài chính và công tác đầu tư

Trên cơ sở khả năng thực hiện các chỉ tiêu khai thác dầu và khí, PVEP đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm trên tất cả các chỉ tiêu tài chính từ doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận sau thuế, góp phần đáng kể vào khả năng hoàn thành kế hoạch tài chính của cả năm; trong đó, chỉ tiêu doanh thu đã về đích trước ba tháng so với kế hoạch đề ra.

Tổng doanh thu trong năm 2012 ước tính là 64.919 tỷ VNĐ, đạt 145% kế hoạch năm 2012, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước ước tính là 20.426 tỷ VNĐ, đạt 132% kế hoạch năm, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận trước thuế của PVEP là 30.743 tỷ VNĐ, đạt 122% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận sau thuế là 19.777 tỷ VNĐ, đạt 144% kế hoạch năm; Ước tính tới thời điểm 31-12-2012 tổng tài sản ước tính của PVEP là 113.895 tỷ đồng. Có thể nói, năm 2012 là năm khó khăn nhất nhưng lại đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu tài chính.

Tính tới thời điểm hiện tại, số lượng các dự án PVEP thực hiện/tham gia là 65 dự án dầu khí, hai dự án điều tra cơ bản. Trong 65 dự án dầu khí PVEP thực hiện/tham gia có 45 dự án trong nước và 20 dự án nước ngoài; PVEP điều hành 19 dự án, tham gia điều hành chung 15 dự án, tham gia góp vốn 31 dự án.

Trong công tác tìm kiếm thăm dò, PVEP đã tích cực thực hiện theo Chương trình công tác và ngân sách cũng như kế hoạch đã được Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, các bộ, ngành hữu quan phê duyệt, đồng thời đã rà soát kỹ các dự án nhằm tối ưu và tiết kiệm chi phí; đối với hoạt động phát triển khai thác, trong năm 2012, PVEP đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các đối tác thúc đẩy triển khai các dự án phát triển, trong đó, năm mỏ đã có khí và dầu, mỏ đã đưa vào khai thác sớm 37 ngày so với kế hoạch đề ra, các Công ty Dầu khí ở nước ngoài của PVEP, đẩy nhanh tiến độ các dự án có FO trong năm 2013, đồng thời thực hiện khai thác an toàn và hiệu quả góp phần đáng kể vào việc hoàn thành kế hoạch năm 2012 (về sản lượng khai thác, doanh thu và nộp ngân sách nhà nước).

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư đã được Tập đoàn phê duyệt, hầu hết các hạng mục đầu tư/công việc trong năm 2012 về thăm dò thẩm lượng và phát triển khai thác đều được Tổng Công ty triển khai đúng khối lượng và tiến độ đặt ra. Tổng giá trị thực hiện đầu tư của PVEP trong năm 2012 ước đạt 1.611 triệu USD.

Thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ, PVEP đã quán triệt và nghiêm túc thực hiện trong toàn Tổng Công ty và các đơn vị thành viên. Kết quả, trong năm 2012 PVEP đã tiết kiệm/tối ưu được 1.212 tỷ đồng (hoàn thành 122% so với Nghị quyết giao của Tập đoàn) từ tiết kiệm chi phí quản lý, tối ưu chi phí phát triển/vận hành mỏ và tối ưu chi phí thăm dò/thẩm lượng.

Kế hoạch năm 2013

Năm 2013, là năm bản lề cho nhiệm kỳ năm năm 2010-2015, PVEP đã chủ động xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường tìm kiếm thăm dò/gia tăng trữ lượng dầu khí: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thăm dò thẩm lượng tại các lô do PVEP tự điều hành, điều hành chung và tham gia góp vốn ở cả trong và ngoài nước. Phấn đấu gia tăng trữ lượng phần PVEP đạt 12,5 triệu tấn quy dầu từ các dự án. Phấn đấu đưa bảy mỏ là: Hải Sư Đen-Hải Sư Trắng (lô 15-2/01), Thăng Long (lô 01&02/97), mỏ Dừa (lô 12W), Cendor pha 2 (full field) và West Desaru (lô PM 304-Malaysia), mỏ Pirana (lô 67 Peru) vào khai thác trong năm 2013. Tập trung nguồn lực cho phát triển mỏ Junin-2. Tiếp tục đẩy nhanh công tác phát triển mỏ của các dự án trong và ngoài nước như mỏ Sư Tử Nâu- lô 15-1, mỏ Cá Chó – Gấu Chúa- lô 10&11, mỏ Cá Voi – Kim Long – Ác Quỷ lô B48/95&52/97, mỏ Bir-Seba lô 433a&416b- Algeria. Khai thác an toàn, bảo đảm sản lượng khai thác dầu khí trong và ngoài nước phần PVEP đạt 3,53 triệu tấn dầu và 1.197 triệu m3 khí. Rà soát và đánh giá cơ cấu danh mục đầu tư hiệu quả, hợp lý, bảo đảm tập trung đẩy mạnh đầu tư thăm dò khai thác ở trong nước và nước ngoài. Phấn đấu ký từ ba đến bảy hợp đồng dầu khí mới ở trong và ngoài nước.

Tập trung đầu tư các dự án trọng điểm về thăm dò, phát triển khai thác dầu khí ở trong và ngoài nước nhằm bảo đảm các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất của PVEP. Tổng đầu tư thăm dò phát triển khai thác năm 2013 là khoảng 1,889 triệu USD, tương đương 39.677 tỷ đồng. Phấn đấu năm 2013 đạt doanh thu 48.198 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 14.248 tỷ đồng, nộp Tập đoàn 7.427 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, tiến sĩ Đỗ Văn Khạnh, Tổng Giám đốc PVEP cho biết: “Toàn thể CB, CNV PVEP sẽ biến khó khăn thách thức thành cơ hội để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục tái cơ cấu Tổng Công ty theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trên lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí. Đủ sức cạnh tranh với các nhà thầu dầu khí trong khu vực và trên thế giới”.

Hoạt động an sinh xã hội

Với mục tiêu làm tốt công tác an sinh xã hội chính là thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế phải đi đôi với chăm lo hoạt động vì cộng đồng, bảo đảm công bằng xã hội, cùng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Tổng Công ty Thăm dò, Khai thác Dầu khí luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội vì một cuộc sống cộng đồng tốt đẹp hơn. Với định hướng nâng cao trách nhiệm xã hội, chung tay góp sức cùng cộng đồng, PVEP đã tích cực tham gia ủng hộ, tài trợ nhiều tỷ đồng cho các chương trình xã hội, các hoạt động từ thiện hướng đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo, đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai, các hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam… thông qua các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Theo kế hoạch được Tập đoàn phân bổ, năm 2012, PVEP tài trợ tổng số tiền là 130 tỷ đồng cho các dự án như xây dựng nhà đại đoàn kết, trường học, trạm y tế, bệnh viện, đền ơn đáp nghĩa, công trình biển đảo, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ nhân đạo, v.v. Tính đến ngày 14-12-2012, tổng số chương trình PVEP thực hiện tài trợ là 43 chương trình với tổng giá trị khoảng 125 tỷ đồng. Cùng với việc thực hiện kế hoạch do Tập đoàn giao, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy và Ban lãnh đạo các cấp, PVEP luôn tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua các phong trào đoàn thể sôi nổi tại Tổng Công ty và các đơn vị thành viên. Xây dựng văn hóa dầu khí “vì cộng đồng” tạo nền tảng sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Với việc hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu và condensate cũng như các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh quan trọng khác trước thời hạn, PVEP tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao và hỗ trợ tích cực của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và sự nỗ lực, hợp tác của các đơn vị thành viên, liên doanh, PVEP sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu to lớn hơn nữa, tiến những bước vững chắc trong giai đoạn phát triển bản lề, hướng đến mục tiêu trở thành công ty dầu khí quốc tế hàng đầu trong khu vực, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo Nhandan