Thứ sáu,  09/12/2022

Năm 2012, thu hút hơn 13 tỷ USD vốn FDI

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ngày 25-12 công bố, năm 2012, tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 13,013 tỷ USD, bằng 84,7% so với cùng kỳ năm 2011.Trong đó, tính đến ngày 15-12, cả nước có 1.100 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 7,85 tỷ USD, bằng 64,9% so cùng kỳ năm 2011. Và có 435 lượt dự án FDI đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,15 tỷ USD, chỉ tăng 7,4% về số dự án tăng vốn nhưng số vốn tăng 58,5% so cùng kỳ. Trong 12 tháng qua, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 10,46 tỷ USD, bằng 95,1% so cùng kỳ năm...

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) ngày 25-12 công bố, năm 2012, tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 13,013 tỷ USD, bằng 84,7% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong đó, tính đến ngày 15-12, cả nước có 1.100 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 7,85 tỷ USD, bằng 64,9% so cùng kỳ năm 2011. Và có 435 lượt dự án FDI đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,15 tỷ USD, chỉ tăng 7,4% về số dự án tăng vốn nhưng số vốn tăng 58,5% so cùng kỳ.

Trong 12 tháng qua, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 10,46 tỷ USD, bằng 95,1% so cùng kỳ năm 2011.

Theo Nhandan