Thứ sáu,  02/06/2023

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện thanh toán trong dịp cuối năm 2012

Ảnh minh họa (Nguồn: hanoimoi.com.vn) – Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 8562/NHNN-TT, ngày 25/12, hướng dẫn thực hiện giao dịch thanh toán, chuyển tiền (thanh toán điện tử liên ngân hàng, thanh toán bù trừ giữa ngân hàng với Kho bạc Nhà nước, với tổ chức, cá nhân, thanh toán bằng tiền mặt) trong các ngày 29, 30 và 31/12/2012.Theo đó, NHNN yêu cầu trong các ngày 29, 30 và 31/12/2012, các đơn vị NHNN, các tổ chức tín dụng (TCTD) trực để nhận chứng từ, thực hiện và xử lý giao dịch thanh toán, chuyển tiền giữa các tổ chức, cá nhân như những ngày giao dịch bình thường.Đối với những giao dịch thanh toán, chuyển tiền trên địa bàn tỉnh, thành phố, các đơn vị NHNN, các TCTD thực hiện như ngày làm việc bình thường hoặc theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.Đối với những giao dịch thanh toán, chuyển tiền khác địa bàn tỉnh, thành phố, các đơn vị NHNN, các TCTD thực hiện chuyển qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hoặc chuyển theo hệ thống thanh toán nội bộ TCTD (nếu điều...

Ảnh minh họa (Nguồn: hanoimoi.com.vn)

– Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 8562/NHNN-TT, ngày 25/12, hướng dẫn thực hiện giao dịch thanh toán, chuyển tiền (thanh toán điện tử liên ngân hàng, thanh toán bù trừ giữa ngân hàng với Kho bạc Nhà nước, với tổ chức, cá nhân, thanh toán bằng tiền mặt) trong các ngày 29, 30 và 31/12/2012.

Theo đó, NHNN yêu cầu trong các ngày 29, 30 và 31/12/2012, các đơn vị NHNN, các tổ chức tín dụng (TCTD) trực để nhận chứng từ, thực hiện và xử lý giao dịch thanh toán, chuyển tiền giữa các tổ chức, cá nhân như những ngày giao dịch bình thường.

Đối với những giao dịch thanh toán, chuyển tiền trên địa bàn tỉnh, thành phố, các đơn vị NHNN, các TCTD thực hiện như ngày làm việc bình thường hoặc theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Đối với những giao dịch thanh toán, chuyển tiền khác địa bàn tỉnh, thành phố, các đơn vị NHNN, các TCTD thực hiện chuyển qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hoặc chuyển theo hệ thống thanh toán nội bộ TCTD (nếu điều kiện kỹ thuật đáp ứng được).

Ngoài ra, NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố khi nhận được công văn này phải báo cáo ngay với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và triển khai phổ biến, hướng dẫn các TCTD trên địa bàn phối hợp thực hiện. Mặt khác, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các TCTD có trách nhiệm thông báo cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết để giao dịch và hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống mình thực hiện trực thanh toán và quyết toán trong những ngày này được thông suốt, an toàn.

Theo Dangcongsan.vn