Thứ ba,  06/06/2023

Giá dầu giảm từ 300 đến 500 đồng một lít

Ngày 28-12, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 18277/BTC-QLG về công tác điều hành giá xăng, dầu, theo đó, từ 18 giờ ngày 28-12, Liên Bộ Tài chính - Công thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối xăng, dầu giảm giá từ 300 đến 500 đồng/lít, kg đối với các mặt hàng dầu.Cụ thể: Giá dầu đi-ê-gien và dầu hỏa giảm 300 đồng/lít; dầu hỏa và dầu ma-dút giảm 500 đồng/lít. Giá bán các chủng loại dầu khác giảm tương ứng với từng chủng loại dầu trên cùng thị trường. Liên Bộ yêu cầu giữ ổn định mức trích Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng, dầu ở nhiệt độ thực tế là 300 đồng/lít, kg. Riêng mặt hàng xăng, Liên Bộ cho biết do chênh lệch giá cơ sở và giá bán hiện hành chưa lớn nên yêu cầu tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng trong nước như hiện...

Ngày 28-12, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 18277/BTC-QLG về công tác điều hành giá xăng, dầu, theo đó, từ 18 giờ ngày 28-12, Liên Bộ Tài chính – Công thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối xăng, dầu giảm giá từ 300 đến 500 đồng/lít, kg đối với các mặt hàng dầu.
Cụ thể: Giá dầu đi-ê-gien và dầu hỏa giảm 300 đồng/lít; dầu hỏa và dầu ma-dút giảm 500 đồng/lít.
Giá bán các chủng loại dầu khác giảm tương ứng với từng chủng loại dầu trên cùng thị trường. Liên Bộ yêu cầu giữ ổn định mức trích Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng, dầu ở nhiệt độ thực tế là 300 đồng/lít, kg. Riêng mặt hàng xăng, Liên Bộ cho biết do chênh lệch giá cơ sở và giá bán hiện hành chưa lớn nên yêu cầu tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng trong nước như hiện hành.


Theo Nhandan