Thứ tư,  08/02/2023

Xây dựng nông thôn mới: Lạng Sơn vươn lên tốp khá

LSO-Với đặc thù của tỉnh miền núi, biên giới, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong năm qua với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, phong trào xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, so với mặt bằng chung của cả nước, Lạng Sơn đã vươn lên tốp khá. Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn xã Vân An, huyện Chi LăngTheo tổng kết của Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì hết năm 2012, toàn quốc đã cơ bàn hình thành bộ máy chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ Trung ương đến các xã. Tuy nhiên vẫn có tới 10 tỉnh, thành còn tồn tại hình thức tổ giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh. Bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo cấp huyện chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm nên công...

LSO-Với đặc thù của tỉnh miền núi, biên giới, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong năm qua với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, phong trào xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, so với mặt bằng chung của cả nước, Lạng Sơn đã vươn lên tốp khá.
Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn xã Vân An, huyện Chi Lăng
Theo tổng kết của Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì hết năm 2012, toàn quốc đã cơ bàn hình thành bộ máy chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ Trung ương đến các xã. Tuy nhiên vẫn có tới 10 tỉnh, thành còn tồn tại hình thức tổ giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh. Bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo cấp huyện chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm nên công tác tham mưu còn rất hạn chế. Đối với công tác quy hoạch, toàn quốc mới chỉ có 68% số xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung, riêng khu vực miền núi phía Bắc, tỷ lệ này chỉ đạt 55%. Đặc biệt còn tới 202 xã của vùng miền núi phía Bắc chưa triển khai công tác quy hoạch. Về đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã thì đến nay mới có 4.017/9084 xã phê duyệt xong đề án, chiếm tỷ lệ 44%, trong đó cao nhất là khu vực đồng bằng sông Hồng cũng chỉ đạt tỷ lệ 52%. Còn tới 12 tỉnh đạt tỷ lệ phê duyệt đề án rất thấp, chỉ từ 2-5%.
Tham chiếu những nội dung đó với tình hình triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, thì Lạng Sơn đã có những bước tiến vượt bậc. Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo tỉnh đã thành lập Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Trong khi chưa có chỉ tiêu biên chế cho Văn phòng này, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định biệt phái trên 15 cán bộ từ các sở, ban, ngành đến công tác tại Văn phòng. Mặt khác, chỉ đạo cấp huyện khẩn trương bố trí từ 1-2 cán bộ chuyên trách về nông thôn mới. Với tinh thần đó, công tác tổ chức bộ máy chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã sớm kiện toàn từ tỉnh tới tận các thôn. 207/207 xã thành lập cả Ban chỉ đạo và Ban quản lý xây dựng nông thôn mới; 2.145 thôn thành lập Ban phát triển thôn, tỷ lệ đạt 100%. Thực hiện tốt công tác tổ chức, bộ máy đã tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ triển khai.
Tính đến cuối tháng 12/2012, toàn tỉnh đã có 170/207 xã phê duyệt quy hoạch chung, các xã còn lại cũng đã hoàn thiện trình thẩm định và phê duyệt; 11 xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết. Nếu như trong nửa đầu năm 2012, số xã hoàn thành đề án xây dựng nông thôn mới là rất ít, thì đến hết năm 2012, toàn tỉnh đã phê duyệt được 113 đề án, số còn lại cơ quan có thẩm quyền đang tiếp tục thẩm định và dự kiến chỉ trong vòng tháng 1/2013 sẽ hoàn tất. Nếu so với mục tiêu của tỉnh đặt ra, thì tiến độ đó chưa đáp ứng được yêu cầu, nhưng nếu so với mặt bằng chung của cả nước, thì tiến độ triển khai của Lạng Sơn được đánh giá cao cả về thời gian và chất lượng. Thời điểm này, nhiều huyện trong tỉnh đã bắt tay vào lập đề án nông thôn mới cấp huyện.

Năm 2012, với sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành và tích cực trong tổ chức, triển khai thực hiện, tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã đạt được những bước tiến quan trọng. Điểm lại một vài con số, tham chiếu với tình hình chung trong cả nước để nhân dân các dân tộc trong tỉnh hình dung được tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Lạng Sơn so với cả nước. Từ đó tạo động lực để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vững bước vào năm mới với những thắng lợi mới.

Vũ Như Phong