Thứ ba,  06/06/2023

Liên minh Hợp tác xã tỉnh một năm vượt khó

Ông Hoàng Văn Sóng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: năm 2012, các HTX hoạt động gặp khá nhiều khó khăn khách quan. Mặc dù vậy, các HTX đã biết phát huy sức mạnh tập thể, tận dụng tiềm năng thế mạnh địa phương để tổ chức sản xuất hợp lý, từng bước tháo gỡ khó khăn, thích ứng dần với cơ chế hoạt động của thị trường để tiến hành sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn. Theo báo cáo của 32 HTX, tổng doanh thu đạt trên 67,7 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 3,5 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho xã viên và người lao động bình quân từ 2,5-3 triệu đồng/người/tháng. Cơ bản các đơn vị này đều thực hiện các chính sách theo Luật Lao động. Năm tới (2013), để thúc đẩy KTTT của tỉnh phát triển, Liên minh HTX tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX các cấp; Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển KTTT; tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh việc củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các HTX hiện có; triển khai các hoạt động hỗ trợ HTX về đào tạo, vay vốn, khoa học-công nghệ, xúc tiến thương mại;… Đặc biệt, chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền về Luật HTX sửa đổi và phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 23/12/2011 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 11/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015”.

LSO-Trong năm 2012, tình hình suy giảm kinh tế, thời tiết không thuận lợi, giá cả nguyên vật liệu, thị trường biến động, lãi suất ngân hàng liên tục tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã (HTX). Tuy vậy, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh ngày càng phát triển. Theo đó, năm 2012 cùng với sự phát triển chung, KTTT có những chuyển biến tích cực, các HTX, tổ hợp tác (THT) từng bước được củng cố, phát triển góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho xã viên và người lao động, hoạt động của Liên minh HTX tỉnh từng bước được đổi mới thiết thực, hiệu quả.
Xã viên Hợp tác xã Nà Chuông, xã Mai Pha chăm sóc rau vụ đông
Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 4.360 tổ hợp tác, 116.850 tổ viên (trong đó, có 2.993 tổ vay vốn tín dụng; 1.367 tổ hợp tác sản xuất, dịch vụ trên các lĩnh vực nông-lâm nghiệp, thương mại-dịch vụ,…). Về HTX, có 311 HTX đăng ký kinh doanh hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế khác nhau như: lĩnh vực nông-lâm nghiệp, thủy sản có 81 HTX; công nghiệp-TTCN có 28 HTX; dịch vụ thương mại, chợ và dịch vụ khác là 19 HTX; vệ sinh môi trường 2 HTX; giao thông vận tải 16 HTX; xây dựng 11 HTX; dịch vụ điện năng 154 HTX. Tuy nhiên, có 160 HTX đã ngừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục giải thể theo quy định (trong đó có 154 HTX điện năng). Tổng vốn điều lệ là 86.365 triệu đồng, với 6.068 xã viên và người lao động tham gia.
Để KTTT tỉnh hoạt động có hiệu quả, Liên minh HTX với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo KTTT đã phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 11/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015”. Trong năm đã phối hợp mở được 18 lớp tập huấn cho ban chủ nhiệm, kế toán các HTX về tin học, năng lực quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, luật HTX,…thu hút 540 lượt người tham gia; thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu về lợi ích KTTT, HTX tại các tuyến đường chính, khu đông dân cư, tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm ngày HTX Việt Nam lần thứ nhất; tư vấn trực tiếp cho các sáng lập viên muốn thành lập mới các HTX;… Qua đó, nhận thức của cán bộ và nhân dân, đặc biệt là xã viên và người lao động trong lĩnh vực KTTT từng bước được nâng lên. Bên cạnh đó, liên minh triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển KTTT như: vận động phát triển HTX; đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến giáo dục pháp luật; các hoạt động hỗ trợ vốn, thực hiện tư vấn hỗ trợ cho 2 HTX vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với số vốn là 750 triệu đồng, tạo việc làm cho 100 xã viên, người lao động. Từ sự chủ động của Liên minh HTX tỉnh, sự cố gắng của các THT, HTX, năm 2012, toàn tỉnh đã thành lập mới được 20 THT và 14 HTX. Theo đánh giá, trong tổng số 311 HTX đăng ký kinh doanh thì có 160 HTX ngừng hoạt động, còn lại 151 HTX đang hoạt động. Trong đó, có 45 HTX hoạt động khá, chiếm 30%; 76 HTX hoạt động trung bình, chiếm 50 %; 30 HTX hoạt động yếu kém, chiếm 20%. Trong năm, mặc dù còn những khó khăn, song Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp cùng các HTX cố gắng, chủ động trong sản xuất, kinh doanh và đạt được kết quả nhất định. Nhiều HTX hoạt động có hiệu quả đạt và vượt so với năm 2011, điển hình như: HTX Nông-lâm nghiệp Minh Tiến (huyện Hữu Lũng) hoạt động doanh thu cả năm đạt trên 1 tỷ 300 triệu đồng (tăng 30% so cùng kỳ năm 2011), tạo việc làm và thu nhập ổn định cho xã viên; HTX Phát triển nông nghiệp Đoàn Kết (Chi Lăng) doanh thu đạt trên 3 tỷ đồng (tăng 50% so cùng kỳ); HTX Sản xuất vật liệu xây dựng và Khai thác cát Na Hoa (Hữu Lũng), doanh thu đạt 5 tỷ 300 triệu đồng (tăng 55 % so cùng kỳ); HTX Như Ý (Bắc Sơn) doanh thu đạt trên 9 tỷ đồng (tăng 12,5% so cùng kỳ); HTX Tân Lập (TP Lạng Sơn) doanh thu đạt 5,2 tỷ đồng (tăng 67% so cùng kỳ);…
Thu hoạch cá ở Hợp tác xã Lê Hồng Phong, huyện Bắc Sơn
Ông Hoàng Văn Sóng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: năm 2012, các HTX hoạt động gặp khá nhiều khó khăn khách quan. Mặc dù vậy, các HTX đã biết phát huy sức mạnh tập thể, tận dụng tiềm năng thế mạnh địa phương để tổ chức sản xuất hợp lý, từng bước tháo gỡ khó khăn, thích ứng dần với cơ chế hoạt động của thị trường để tiến hành sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn. Theo báo cáo của 32 HTX, tổng doanh thu đạt trên 67,7 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 3,5 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho xã viên và người lao động bình quân từ 2,5-3 triệu đồng/người/tháng. Cơ bản các đơn vị này đều thực hiện các chính sách theo Luật Lao động. Năm tới (2013), để thúc đẩy KTTT của tỉnh phát triển, Liên minh HTX tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX các cấp; Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển KTTT; tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh việc củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các HTX hiện có; triển khai các hoạt động hỗ trợ HTX về đào tạo, vay vốn, khoa học-công nghệ, xúc tiến thương mại;… Đặc biệt, chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền về Luật HTX sửa đổi và phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 23/12/2011 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 11/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015”.

Đỗ Hoạt